Základní škola Krušnohorská

  • Doporučení pro rozvoj školního areálu

Školská a výchovná zařízení patří vedle bytové výstavby k základním funkčním pilířům města. Kvalitní vzdělání a vzdělávací infrastruktura jsou klíčové pro úspěšný rozvoj měst a jejich regionů, které na sebe pozitivním způsobem vážou a ovlivňují vzdělání jejich obyvatel. Investice do školních zařízení jsou investice do budoucnosti, která musí urychleně reagovat na novodobé pedagogické a organizační formy soudobého vzdělávání.

Přeměna školních budov ve smyslu nutných oprav a funkční renovace je z pohledu KAM KV příliš krátkozraká. Většina zadání pro renovace školních budov se kromě nezbytných oprav zabývá pouze technickými a funkčními aspekty. Jedná se především o energetickou renovaci fasády, realizaci bezbariérové přístupnosti, modernizaci budov dle požadavků požární ochrany apod.
Školy budované v 60. a 70. letech minulého století jen velmi omezeně vyhovují soudobým požadavkům a aktuálním didaktickým konceptům. Školní budovy s učebnami koncipovanými pouze pro frontální výuku, propojené funkční chodbou na jednotvárných podlažích s funkčními schodišti bez prostorů pro společné aktivity netvoří podmínky pro tvořivou a individuální aktivitu celodenního svobodného a inspirativního vzdělávání a výchovy. Stavebně technická rekonstrukce je promarněnou jedinečnou příležitostí transformovat tyto zastaralé vzdělávací instituce do moderních současných školních budov.
Vedle učitelů a spolužáků je prostor a prostředí školních zařízení třetím vychovatelem, který přirozeně ovlivňuje vzdělávání a výchovu školáků a studentů. Není proto pochyb, že budovy škol všech stupňů vzdělávání a kvalita jejich prostor má přímý dopad na výchovu budoucích generací. Novodobé pedagogické principy s demokratickou didaktikou a inkluzivním vzděláváním vyžadují nové flexibilní prostory se smysluplnou, efektivní a přehlednou dispozicí, s inspirativním interiérem s kvalitním nezaměnitelným architektonickým výrazem, který podporuje profil a ambice školy.
Doporučení pro rozvoj areálu ZŠ Krušnohorská najdete vpravo v záložce Dokumenty.

Odpovědná osoba: