Jak společně vytvořit kvalitní město?

Miniseriál o Strategii a Manuálu tvorby veřejných prostranství

loga png.png
MCA sro 2011 - kopie.png2.png

Vzhledem k aktuální situaci v ČR se bohužel do KAMu na přednášku či diskuzi nedostanete. Rozhodli jsme se proto, že se vypravíme my k Vám. Pracujeme na sérii krátkých videí, která Vám představí právě připravované koncepční dokumenty, a to Strategii principů a Manuál tvorby veřejných prostranství, na kterém spolupracujeme s MCA atelierem. 

I. Co je Strategie a Manuál veřejných prostranství a k čemu slouží? 

 

II. Propojené Vary

Cílem vize Propojené Vary je město, kde jsou centrum a ostatní části v rovnováze a společně tvoří celek přívětivý pro své hosty i pro místní obyvatele. Město je snadno, intuitivně a příjemně dostupné. 

 

III. Zdravé Vary

Zdraví přirozeně navazuje na symbol města, kterým je lázeňství. Třetí díl naší minisérie o tvorbě veřejných prostranství je už nyní ke zhlédnutí. 

 

IV. Přátelské Vary

Karlovy Vary mohou být dostupným městem, ve kterém návštěvník i místní obyvatel zažívá řadu pozitivních zážitků. Jsou Karlovy Vary městem zážitků?

 

V. Prosperující Vary

Karlovy Vary mohou být dostupným městem, ve kterém návštěvník i místní obyvatel zažívá řadu pozitivních zážitků. Jsou Karlovy Vary městem zážitků?

 

VI. Kulturní Vary

Karlovy Vary jsou dějištěm mezinárodně významných kulturních akcí, ale i menších lokálních nebo alternativních aktivit v režii místních spolků a iniciativ.

 

VII. Pojďme to shrnout

Jaké jsou vize Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary? To shrnuje v posledním dílu minisérie o veřejném prostoru ředitel KAM KV Petr Kropp.