Ulice 5. května

Zadání pro architektonickou studii na revitalizaci 

Ulice 5. května se nachází v Karlových Varech - Drahovicích, které mají v dané lokalitě charakter rezidenční čtvrti se zklidněnou dopravou. Charakter navazujících ulic je v profilech, uspořádání zeleně, materiálovém řešení velmi podobný a v návrhu revitalizace ulice je vhodné tento fakt zohlednit i s ohledem na fakt, že v budoucnu budou tyto ulice také rekonstruovány.

2019_07_16_ULICE 5 KVĚTNA zadání_Stránka

Jedním z nejvýraznějších prvků lokality jsou travnaté pruhy se stromořadím lemujícím ulici, které společně s ostatními prvky dávají lokalitě v rámci města jedinečný charakter. Tyto prvky zeleně je vhodné v rámci revitalizace povýšit funkčně na prvky zachytávající dešťovou vodu z ulice, která dále nebude tolik zatěžovat veřejnou kanalizaci a zároveň bude zadržována v území. V rámci revitalizace bude rovněž doplněno stromořadí do souvislé řady.

2019_07_16_ULICE 5 KVĚTNA zadání_Stránka

Ve většině své délky (od křižovatky s ulicí Vrchlického po Americkou) je ulice řešena s jednosměrnou dopravou, od ul. Vrchlického po Hřbitovní je s obousměrnou dopravou. Omezení provozu je dané šířkou uličního profilu, který je využívaný i pro parkování a v lokalitě nezpůsobuje problém. Z provozního hlediska se nabízí zvážit znovu propojení přerušení ulice v místě křížení s ul. Lidická a zároveň s tím řešit i přilehlý předprostor restaurace Smíchovský pavilon.

Zadání pro architektonickou studii na revitalizaci ulice 5. května najdete ZDE

Zabýváme se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem.
Náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Kontaktujte nás >

telefon kanceláře:  +420 353 151 480

telefon asistentka: +420 601 175 698 

e-mail: info@kamkv.cz

Najdete nás >

adresa: náměstí Dr. M. Horákové 2041,

361 20 Karlovy Vary

Pro odběr novinek a aktuálních akcí klikněte sem >

© Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o., 2018