Doporučení KAM KV° pro optimalizaci předprostoru Tržnice

  • 18. 9. 2019

Výsledným stavem všech úprav prostoru u Tržnice by měl být veřejný prostor – náměstí s výrazně zklidněnou motorovou dopravou, který bude v první řadě sloužit pobytovým aktivitám obyvatel a pro konání řady společenských akcí – trhy, koncerty, veřejná shromáždění, atd. Nejen geografická poloha ve středu města ale i způsob, jakým tuto lokalitu plánovali naši předci, předurčuje prostor u Tržnice být významným veřejným prostorem v jádru města spojujícím historické a soudobé formy architektury a vedle řady historických hodnot být krokem k tvorbě moderního města přívětivého pro život jeho obyvatel. Tento stav je ovšem podmíněn řadě kroků, které z různých důvodů není možné realizovat najednou, např. zbudování integrovaného dopravního terminálu, dopravní zklidnění ulice Horova, realizace kapacitního parkovacího objektu pro osobní vozidla, atd., proto je potřeba hledat etapy, ve kterých tento prostor posouvat stanovenému cíli.

V současné době má město k dispozici projekt pro stavební úpravy tohoto prostoru, který vše zachovává v současné podobě. KAM KV° připravil jako alternativu řešení, které efektivněji organizuje tento prostor se zachováním všech funkcí. Takto uspořádaný prostor je zároveň připravený pro realizaci dalších výše zmíněných kroků, jejichž cílem bude vytvoření dlouho očekávaného karlovarského náměstí a jeho provázanost s dalšími místy cennými pro střed města, jako např. náplavka na březích Ohře, nové pěší zóny, dopravní terminál, apod.

Doporučení KAM KV° si můžete prohlédnout vpravo v záložce Dokumenty.

  • Cam06a
  • Cam06
  • Cam02
  • Cam05 (2)