KAM KV pracuje na urbanistické studii

  • 3. 11. 2020

Karlovy Vary se desetiletí rozrůstají do krajiny, vytváří ekonomicky náročně udržitelný celek a samotné centrum paradoxně nechávají prázdné. Jedním z důležitých cílů urbanistické studie je tento trend zvrátit a další pozornost soustředit na centrum města.

Území mezi Plynárenskou lávkou a soutokem řek je natolik rozsáhlé a jeho potenciální zastavitelnost tak dlouhodobá záležitost, že nemá smysl jeho podobu stanovit do nejmenšího detailu. Je ale nezbytné určit základní principy rozvoje území, tedy sktrukturu budoucí zástavby, definovat síť ulic a komunikací, veřejných prostranství a řady dalších prvků jako polohy dopravního terminálu, parkovacích domů, apod. KAM KV aktuálně pracuje na ověřovací urbanistické studii, která tyto principy nastaví a stane se podkladem pro zpracování územní studie či regulačního plánu, který se potom stane závazným pro další postup.

Město s takto ujasněnou podobou je potom rovnocenným partnerem při jednání s developery a dalšími hráči v území při jednání o jakémkoliv stavebním záměru v řešené lokalitě.

Více informací naleznete v dokumentu vpravo.