Vydání brožury, která představuje hlavní principy a myšlenky dokumentů

  • 22. 12. 2020

O Strategii a Manuálu koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary – jsou první rovinou, přes kterou město vnímáme a poznáváme, jsou místem, kde ve městě trávíme nejvíce času, mají významný vliv na to, jak se lidé ve městě cítí a chovají, svou fyzickou podobou a funkcemi formují společenský život ve městě.

Brožuru si můžete prohlédnout vpravo v záložce Dokumenty.

  • IMG_0188_JPG