Architektonická studie interiéru infocentra v Karlových Varech – platnost do 27. 1. 2022

  • 4. 1. 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování architektonické studie interiéru nové pobočky městského infocentra. Hlavním důvodem pořízení studie je současná snaha vedení města zřídit pobočky infocentra na okrajích lázeňské zóny Karlových Varů. Současná pobočka karlovarského infocentra sídlí ve stavebně i kapacitně nevyhovujících prostorech v centru lázeňské zóny, a proto dojde k jejímu přestěhování, konkrétně do budovy Hlavní pošty.