Infocentrum

  • Studie byla dokončena. Prohlédněte si návrh architektů

Současná pobočka karlovarského infocentra sídlí ve stavebně i kapacitně nevyhovujících prostorech v centru lázeňské zóny, a proto dojde k jejímu přestěhování, konkrétně do budovy Hlavní pošty.

Hlavní pošta se nachází na pomyslné hranici mezi lázeňskou částí navštěvovanou zejména lázeňskými hosty a správním centrem města, kde se pohybují především obyvatelé Karlových Varů. Budova Hlavní pošty i dnes slouží svému původnímu účelu, je sídlem hlavní pošty města. V interiéru i exteriéru ale došlo k řadě změn. Vnitřní uspořádání se přizpůsobovalo aktuálním potřebám a novým službám. Důsledkem toho se proměnilo i místo vstupu do budovy. Původní vstup z nárožního vydutého rizalitu byl nahrazen dvěma bočními vstupy, které oba ústí do chodeb a následně do centrální haly nebo bočních křídel budovy. Vstup z ulice Zahradní , který bude i vstupem do nového infocentra je doplněn bezbariérovou rampou. Budova je od roku 1958 památkově chráněná a nachází se v památkové rezervaci zahrnuté také pod ochranu UNESCO.

KAM KV° připravil zadání pro zpracování architektonické studie, jejímž cílem je návrh reprezentativního interiéru infocentra a jeho venkovního předprostoru pro lázeňské město zapsané na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Preferované principy návrhu a požadavky provozovatele infocentra jsou definovány v dokumentech.

Dokončenou studii najdete v záložce Dokumenty.

  • 04
  • 09
  • 03
  • 08
  • 07
  • 05
  • 01
  • dd1125_0f739ecfc7ae47db994c5a5e7be0c5e6_mv2 (1)

Odpovědná osoba: