Infocentrum

Současná pobočka karlovarského infocentra sídlí ve stavebně i kapacitně nevyhovujících prostorech v centru lázeňské zóny, a proto dojde k jejímu přestěhování, konkrétně do budovy Hlavní pošty.

KAM KV° připravil zadání pro zpracování architektonické studie, kterou zpracoval ateliér 0,5 Studio. Najdete ji vpravo v záložce Dokumenty.

Jelikož však Česká pošta uvažuje o prodeji budovy Hlavní pošty v Karlových Varech v rámci vyhodnocování využitelnosti a rentability provozu budov ve svém majetku, bylo nutné hledat další adekvátní lokalitu pro umístění pobočky infocentra.

Současná pobočka karlovarského infocentra je kapacitně i provozně nevyhovující a v současnosti probíhá stěhování tohoto provozu do budovy Císařských lázní, kde má vzniknout jedna ze dvou poboček infocentra.

Pro druhou pobočku infocentra byla vytipována lokalita v ulici Varšavská. Hlavní výhoda toho umístění tkví především v návaznosti lokality na důležité dopravní uzly – na terminál dálkové autobusové dopravy na Dolním nádraží a hlavní uzel MHD Tržnice. Tato pobočka infocentra bude tedy první u pomyslného vstupu do centra Karlových Varů.

KAM KV° připravil zadání pro zpracování architektonické studie, jejímž cílem je návrh reprezentativního infocentra v podobě modulární montované stavby, která bude odpovídat charakteru rozvojové lokality oblasti Varšavská a bude předzvěstí stavebního vývoje širšího centra. Novou pobočku infocentra doplní bezbariérově přístupným předprostorem s venkovní terasou s možností další prezentace infocentra a Statutárního města Karlovy Vary. Modulární stavba zároveň umožní rychlou realizaci objektu, jeho snadnou etapizaci a eventuální přemístění na jinou lokalitu podle potřeb města, infocentra nebo stavebního vývoje ulice Varšavská.

Z oslovených architektonických studií zabývajících se modulární a kontejnerovou architekturou bylo vybráno studio Collarch, které je autorem velmi úspěšné realizace kavárny Kontejner  na holešovickém Ortenově náměstí.

  • A91v0uqvq_1mju0x1_lco
  • A91xyhusl_1mju0x7_lco

Odpovědná osoba: