Karlovy Vary mají nový územní plán 

  • 25. 1. 2022

Zastupitelstvo města na lednovém zasedání schválilo návrh nového územního plánu. Ten po 15 dnech od vyvěšení na úřední desce vstoupí v platnost a KAM KV již v souladu s jeho podobou na některé lokality připravuje rozvojové územní studie. Je třeba neopomíjet fakt, že územní plánování je kontinuální činnost založená na pravidelně aktualizovaných analýzách a řadě dalších podkladů, které jsou v zákonem daných intervalech do územního plánu zapracovávány. Již v procesu přípravy a projednávání nového územního plánu byly zpracovány materiály mající charakter územně analytických podkladů (např. Generel dopravy, Aktivní řízení dopravy v klidu, zápis města na Seznam světového dědictví UNESCO, apod.), je třeba tyto a další podklady připravit na aktualizaci územního plánu, která je podle zákona jednou za čtyři roky.

Návrh nového územního plánu najdete vpravo v záložce Dokumenty.