Výsledky participace s veřejností (náměstí Dr. M. Horákové)

  • Zapojení veřejnosti do přípravy zadání architektonicko-urbanistické soutěže
  • 28. 3. 2022

Děkujeme všem 696 respondentům a místním provozovatelům služeb, kteří se zapojili do dotazníkového průzkumu, který nám pomůže připravit kvalitní zadání pro architektonicko-urbanistickou soutěž na revitalizaci nám. Dr. M. Horákové!

Z výsledků je patrné, že Karlovaráci nevnímají náměstí jako důstojný a atraktivní veřejný prostor. Příliš neláká k setkávání a odpočinku a je velmi špatně hodnoceno jako místo pro dětské hry a aktivní trávení volného času, přestože se nachází přímo naproti základní škole.

Nejproblematičtějším místem z pohledu dopravy je prostor před školou či před poliklinikou. Oslovené děti by si rozhodně přály zklidnění dopravy, přechod přímo před školou, a pokud možno zrušení či redukci parkovacích stání naproti škole, aby nemusely přecházet (či dnes přebíhat) mezi parkujícími vozy.

Proč 80 % respondentů náměstím pouze prochází? Které změny by respondenti na náměstí uvítali? Podívejte se detailně, jak celé vyhodnocení dopadlo. Závěrečnou zprávu najdete vpravo v záložce Dokumenty.

  • participace 8 kopie
  • participace 12 kopie