Architektonicko-výtvarná soutěž o návrh: Pitný stojan před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech – platnost do 31. 3. 2023

  • 2. 2. 2023

Předmětem výtvarné soutěže je návrh současného uměleckého díla, které bude důležitým akcentem při vstupu do architektonicky hodnotné budovy Vřídelní kolonády ze směru Divadelního náměstí a bude důstojně reprezentovat nejdůležitější pramen Karlových Varů. Pitný stojan bude umístěn v předpolí Vřídelní kolonády a bude sloužit jak běžným návštěvníkům, tak lázeňským pacientům pro předepsané pitné kúry, a to i mimo otevírací dobu Vřídelní kolonády. Jeho umístění bude respektovat stávající technologické rozvody, a to zejména pozici revizní komory, která je umístěna pod dlážděným povrchem. Jeho provoz je uvažován celoročně.

Výtrysk Vřídla je již od dávných dob hlavním symbolem Karlových Varů. Na jeho podstatě bylo celé město založeno a vystavěno. Jeho mocná síla, teplota i magické léčivé účinky fascinovaly celé generace návštěvníků lázeňského města. Tak, jak se rozvíjelo poznání Vřídla a způsob jeho využívání, tak se i měnilo jeho bezprostřední okolí a stavby s ním spojené. Dnešní podoba okolí Vřídla pochází ze 70. let 20. století, kdy byla na základě architektonické soutěže vystavěna nová Vřídelní kolonáda.

V roce 2016 došlo vlivem havarijního stavu stropní konstrukce k dočasnému přesunutí ikonického výtrysku Vřídla mimo interiér budovy kolonády do předpolí u Divadelního náměstí. Pro tento přesun byla zhotovena nová betonová mísa a veškeré technologie, přivádějící Vřídelní vodu do tohoto místa. Na jaře 2022 byl však výtrysk Vřídla po rekonstrukci objektu vrácen zpět na své původní místo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 2 250 000 Kč bez DPH

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)

https://www.cka.cz/souteze/databaze/pitny-stojan-pred-vridelni-kolonadou-v-karlovych-varech