Pítko před Vřídelní kolonádou

  • Jednofázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž.

Výtrysk Vřídla je již od dávných dob hlavním symbolem Karlových  Varů, na jehož základě bylo celé město postaveno. Jeho mocná síla, teplota i magické léčivé účinky fascinovaly celé generace návštěvníků lázeňského města. Tak, jak se rozvíjelo poznání Vřídla a způsob  jeho využívání, tak se i měnilo jeho bezprostřední okolí a stavby s ním spojené. Dnešní podoba okolí Vřídla pochází ze 70. let 20. století, kdy byla na základě architektonické soutěže vystavěna nová Vřídelní kolonáda.

V roce 2016 došlo vlivem havarijního stavu stropní konstrukce k dočasnému přesunutí ikonického výtrysku Vřídla  mimo interiér budovy kolonády směrem k Divadelnímu náměstí.

Pro tento přesun byla zhotovena nová betonová mísa a veškeré technologie, přivádějící vřídelní vodu. Letos na jaře byl však výtrysk Vřídla po rekonstrukci objektu vrácen zpět na své původní  místo. Předmětem architektonicko-výtvarné soutěže je návrh nového pitného stojanu Vřídla,  který bude umístěn v předpolí Vřídelní kolonády. Jeho umístění bude respektovat stávající technologické rozvody, a to zejména pozici revizní komory, která je umístěna pod dlážděným povrchem.

Cílem Soutěže je vytvořit zajímavé současné umělecké dílo, které bude důležitým akcentem při vstupu do budovy Vřídelní kolonády ze směru Divadelního náměstí a bude důstojně reprezentovat nejdůležitější pramen Karlových Varů. Pitný stojan bude sloužit jak běžným návštěvníkům, tak lázeňským pacientům pro předepsané pitné kúry a to po celý den i mimo otevírací dobu Vřídelní kolonády.

Jako důležitý podklad pro návrh nového pitného stojanu je architektonická studie rekonstrukce Vřídelní ulice a Divadelního náměstí, kterou pod souhrnným názvem „Divadelní korzo“ zpracovala v roce 2021 Kancelář architektury města Karlovy Vary.

Předmětem řešení je jak samotný pitný stojan tak v odůvodněných případech i jeho bezprostřední okolí, pokud je jeho proměna potřebná pro správné vyznění uměleckého díla.

Jednofázovou otevřenou projektovou architektonicko-výtvarnou soutěž najdete také na webu České komory architektů na tomto odkazu.

  • Fotografie_1
  • KV_5Foto: Tomáš Fiala

Odpovědná osoba: