Studio Collarch dokončilo studii nové pobočky infocentra

  • 31. 1. 2024

Studie infocentra vychází z požadavku Kanceláře architekta města Karlovy Vary na vytvoření informačního centra nejen pro návštěvníky, ale i pro obyvatele Karlových Varů.

Infocentrum by mělo sloužit jako “maják” upozorňující na budoucí rozvoj území podél řeky Ohře. Zároveň by infocentrum mělo být přemístitelné v budoucnu tak, aby mohlo plnit svou funkci i v dalších plánovaných rozvojových lokalitách. Z tohoto důvodu byl v zadání zvolen požadavek koncipovat infocentrum jako modulární stavbu z kontejnerů, které budou přemístitelné z místa na místo.

Umístění infocentra na pozemku mezi ulicemi Varšavská a Západní se jeví jako vhodné vzhledem k tomu, že se nachází na spojnici mezi vlakovým Dolním nádražím, Horním nádražím a autobusovým terminálem u budovy Tržnice. Zároveň je lokalita blízko hlavní pěší zóny v ulici T. G. Masaryka, blízko magistrátu atd.

Návrh stavby reaguje na místní kontext a vytváří z pětice kontejnerů tvar “U” s vnitřním atriem situovaným okolo stávajícího vzrostlého stromu. Stavba infocentra je přízemní jednak kvůli snadné přístupnosti, jednodušší konstrukci a také kvůli menší finanční náročnosti. Dá se ale uvažovat o využití střechy infocentra jako letní terasy, která může sloužit jako doplňková výstavní plocha nebo jako prostor pro pořádání kulturních akcí (diskuze, vernisáže, prezentace apod.).

Dokončenou studii najdete v záložce Dokumenty.

  • A91v0uqvq_1mju0x1_lco
  • A91xyhusl_1mju0x7_lco