Den architektury 2020 – Poválečná architektura – komentovaná procházka

  • s Petrem Vorlíkem a Janou Konůpkovou Horváthovou
  • 05. 10. 2020 17:00
  • Místo: před hotelem Thermal

Karlovy Vary jsou obvykle vnímány jako malebné, romantické lázeňské město 19. a počátku 20. století. Vedle „šlehačkové” architektury zde však najdeme i řadu neprávem přehlížených realizací z šedesátých až osmdesátých let, které nedílně spoluutváří mozaikovitý charakter karlovarského centra. Procházka se bude soustředit nejen na nejznámější díla – Thermal a Vřídlo – ale i na menší, méně nápadné intervence pozdního modernismu a na společenský kontext, ve kterém tato architektura vznikala.

Komentovanou procházku vedl prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. a Mgr. Jana Konůpková Horváthová Ph.D.

Akce proběhly za finanční podpory statutárního města Karlovy Vary a Karlovarského kraje.

  • dd1125_26a70e1e3cb842f1acc926edd70d26e3_mv2
  • dd1125_4e97f85f74cd4b05974d8e0c3a40d213_mv2
  • dd1125_5171b1bcd2f5446d96b4e6986b1778bc_mv2
  • dd1125_39c878179ac54400b475d085a1127627_mv2
  • dd1125_f7065f9d7d5c4b79a9cfaf80d294e844_mv2

Odpovědná osoba:

Videa:

Související projekt: