„HUSTÝ” MĚSTO přednášky a diskuze

  • Podívejte se na záznam nebo si přečtěte článek se shrnutím
  • 06. 09. 2022 18:00
  • Místo: Kancelář architektury města Karlovy Vary

Počátkem září proběhla v prostorách Kanceláře architektury města Karlovy Vary (KAM KV°) akce s názvem „Hustý město“. V diskuzi se potkali Karel Adamec, ředitel KAM KV°, Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha a Jaroslav Holler, vedoucí Úseku veřejného prostoru a životního prostředí na ÚKR Plzeň. Všichni diskutující zastupovali města, která spojuje společný jmenovatel – potřeba řízeného plánovaného rozvoje a vize postupného zahušťování svých center.

25 vs 100 – 25 obyvatel na hektar je realita Prahy, přičemž ekonomické studie tvrdí, že pro udržitelný chod města je ideální poměr hustoty zalidnění 100 obyvatel na 1 hektar. V Karlových Varech je situace obdobná. V jednoduchosti se dá říct, že poměr příjmů do městské kasy reprezentovaný obyvateli, kteří placením daní živí městský rozpočet a výše nákladů, tedy plochy města, kterou je třeba udržovat, je v nerovnováze. Obyvatelé města svými daněmi platí za nákladnou infrastrukturu rozložitého města.

Dosavadní vývoj řady českých měst je z pohledu ekonomiky a životního prostředí trvale neudržitelný. Města široce se rozpínající do krajiny, která musí pro svůj vlastní chod budovat a udržovat neúměrné množství infrastruktury, vytvářet enormní prostor motorové dopravě a vynakládat stále více prostředků na svůj vlastní provoz, nemají budoucnost. Rozvojové plochy je nezbytné směřovat zpět z okrajů měst do jejich center. Populárním termínem se v posledních letech stává „město krátkých vzdáleností“. Chceme omezovat individuální automobilovou dopravu v centru, podporovat MHD a jiné alternativy pohybu po městě a všichni napříč společností si uvědomujeme jejich benefity. Proč tak ale stále ve městech nefungujeme? Důsledek motorizace společnosti a přebytku laciného zdroje energie zejména druhé poloviny 20. století dal vzniknout konceptu města založeného na motorové dopravě. V takovém městě není problém mezi domovem, prací a jinými službami překonat desítky kilometrů denně a to otevřelo možnosti orientace zájmu investorů na okraje města, které jsou snadno dostupné fyzicky i cenově. Oproti minulosti před nástupem automobilů, kdy bylo nutné město stavět kompaktně tak, aby bylo dostupné pěšky, je dnes naprostým standardem mít důležitá centra zájmu na okraji města. Zvykli jsme si například běžně dojíždět do obchodních center v polích za městem, v Karlových Varech dokonce i do areálu krajských institucí. Ten, kdo rozhodl vystavět krajské administrativní centrum mimo centrum, zcela jistě neuvažoval o městě krátkých vzdáleností.

Prudký rozvoj měst v posledních 50 letech s sebou tedy přinesl mimo jiné nepříjemný fakt, že je chod města na motorové dopravě maximálně závislý. Abychom mohli směr rozvoje města otočit vstříc městu krátkých vzdáleností, které je po všech stránkách udržitelné, musíme tak nastavit i plánovanou výstavbu a nové byty stejně jako veřejné služby a instituce orientovat blízko sebe do městského centra poblíž centrálního uzlu hromadné dopravy.

Zahuštováním není rozhodně myšleno zastavění města na úkor kvality jeho prostředí a hygienických parametrů. Nutno říct, že v takovém městě by ani nikdo nechtěl žít. Tvorbou kompaktního města umožníme vybudovat a ekonomicky udržet kvalitní životní prostředí pro všechny obyvatele. Kompaktní město s hustou urbanistickou strukturou umožňuje soustředění městských investic do menšího území, kde mají daleko větší efekt i pro jeho obyvatele.

Města jako Praha nebo Plzeň si všechna zmíněná fakta uvědomují a i když na rozdíl od Karlových Varů rostou, věnují hodně energie na projektovou přípravu rozvoje území, která mají ve svém vlastním centru. Praha například nedávno zorganizovala soutěž na novou městskou zástavbu okolí autobusového nádraží Florenc, staví v blízkosti Masarykova nádraží, nebo připravila územní studii pro lokalitu Bubny. Velkým tématem je nákladové nádraží Žižkov, projekt Smíchov city a řada dalších. Karlovy Vary chtějí následovat soudobý trend vývoje, a proto město připravuje ve spolupráci s KAM KV° územní studie na rozvojové plochy Širšího centra a Staré vodárny, aby je využily jako jeden z nástrojů pro řízený rozvoj města, které je snadno dostupné a využívá pro své obyvatele přírodní kvality řeky a okolní krajiny.

Záznam diskuze s odborníky najdete vpravo v záložce Videa.

  • IMG_0384
  • IMG_0389
  • IMG_0398
  • IMG_0479
  • IMG_0472
  • IMG_0361
  • IMG_0466

Odpovědná osoba:

Videa:

Související projekt: