„HUSTÝ” MĚSTO přednášky a diskuze

  • Diskuze o tom, proč je zahušťování městských center důležité.
  • 06. 09. 2022 18:00
  • Místo: Kancelář architektury města Karlovy Vary

“Navrácení života do centra je dlouhodobým, avšak nevyhnutelným procesem. Jedná se například o zastavování prázdných míst, kultivaci veřejných prostranství, zkvalitňování zeleně, rozvoj městských břehů, podporu pěších a mikromobility nebo zlepšení městské hromadné dopravy a regulaci individuální automobilové dopravy.” (Jaroslav Holler)

O důležitosti zahušťování měst od jejich středu promluví kolegové ze sesterských organizací karlovarského KAMu. Svým příspěvkem je doplní ředitel KAM KV° Karel Adamec.

Mgr. Ondřej Boháč

  • geograf a manažer, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, poté působil v občanském sdružení Oživení. V letech 2006 až 2010 pracoval jako koordinátor GIS dat v Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Od roku 2011 by poradcem prvního náměstka primátora a o dva roky později se stal ředitelem odboru kancelář primátora. V roce 2015 se stal zástupcem ředitele Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) a následně byl v prosinci 2016 jmenován ředitelem institutu, funkce se ujal v roce 2017. Stojí u zrodu Pražských stavebních předpisů a inicioval i vznik Centra architektury a městského plánování (CAMPu).

https://www.praha.eu

 

Ing. arch. Jaroslav Holler

  • architekt, vedoucí Úseku veřejného prostoru a ateliéru krajiny a životního prostředí na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze, roční program na Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid a roční program na fakultě architektury Universidad Nacional Autónoma de México. Dlouhodobě pracoval v Mexiku a v několika českých i zahraničních kancelářích. Aktuálně Působí jako vedoucí úseku veřejného prostoru a ateliéru krajiny a životního prostředí na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Věnuje se přípravě územně plánovacích podkladů, městských koncepčních dokumentů i konkrétní projektů.

https://peskymestem.cz

 

Ing. arch. Karel Adamec

  • architekt, ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary

Vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně. Před nástupem do KAM KV° spolupracoval s ateliérem GMP, který se specializuje na architekturu a průmyslový design. V roce 2021 mu byla Českou komorou architektů udělena autorizace (A: obor architektura, A.1).​ V KAM KV° se věnuje úkolům, které se týkají architektury, urbanismu a územního plánování.

 

Vstup zdarma, registrace není nutná, ale je možná na j.boukalova@kamkv.cz.

  • IPR-Praha-OBohac-36
  • holler
  • Karel Adamec

Odpovědná osoba:

Související projekt: