Pravidla pro restaurační předzahrádky – diskuze a workshop

  • 14. 12. 2023 10:00
  • Místo: Kancelář architektury města Karlovy Vary

V souvislosti s přípravou Pravidel pro restaurační předzahrádky umístěné na pozemcích v majetku statutárního města Karlovy Vary, jehož záměrem je zvýšit přívětivost veřejného prostoru ulic, vizuální čistotu a vytvořit kultivovaný prostor předzahrádek, připravujeme společnou diskuzi a workshop k tomuto dokumentu.

Pokud se Vás toto téma týká, přijměte prosím pozvání na tuto diskuzi, která proběhne v sídle KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041, Karlovy Vary, a to ve čtvrtek 14.12. 2023 od 10:00 do 12:00.

Více informací Vám rádi sdělíme na e-mailu nebo po telefonu.

Odpovědná osoba:

Související projekt: