Výstava CHEBSKÝ MOST

  • Zahájení výstavy
  • 30. 05. 2023 17:00 - 30. 06. 2023
  • Místo: náměstí Dr. M. Horákové

Chebský most, inženýrskou konstrukci plnící svou dopravní roli, ale také kulturní památku a významnou městskou spojnici, čeká rekonstrukce. Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV°) ve výběrovém řízení vybrala čtyři architektonická studia, která souběžně zpracovala vlastní pohled na návrh rekonstrukce. Primárním důvodem rekonstrukce mostu je výsledek diagnostického průzkumu provedeného v roce 2019, který stanovuje termín nutné rekonstrukce na rok 2024 – 2025. V případě části mostu nad řekou se výsledek špatného technického stavu týká především novodobé mostovky. Historická kamenná konstrukce je opravitelná bez zásahu do jejího vzhledu. Část mostu nad železnicí v pravobřežním předpolí je součástí aktuálně připravované územní studie širšího centra města a primárním důvodem její rekonstrukce je vedle technického stavu potřeba novou podobou přemostění naplňovat koncepci rozvoje území.

Přijďte si všechny čtyři návrhy prohlédnout. Zahájení výstavy proběhne v úterý 30. května 2023 na náměstí Dr. M. Horákové před Kanceláří architektury města Karlovy Vary. Výstava je ke zhlédnutí kdykoli během dne až do konce června.

Vstup zdarma, není nutné se registrovat dopředu.

  • Návrh - SagastaNávrh - Sagasta
  • Návrh A8000Návrh A8000
  • Návrh - AoC + Bridge structuresNávrh - AoC + Bridge structures
  • Návrh - A6 + PontexNávrh - A6 + Pontex

Odpovědná osoba:

Související projekt: