Výstava PÍTKO

  • Zahájení výstavy proběhne už 13. července!
  • 13. 07. 2023 17:00 - 17. 08. 2023
Známe vítězný návrh na nový pitný stojan Vřídla!
Do anonymní otevřené architektonicko-výtvarné soutěže odevzdali své návrhy jak karlovarští výtvarníci, tak kreativci z celé České republiky. Téměř tři desítky odevzdaných návrhů nám ukázaly, jak rozmanitý a zajímavý může být přístup k řešení tohoto nového uměleckého díla. Hodnocení návrhů probíhalo formou rozsáhlé diskuze o tom, jak nejlépe má být Vřídlo současným způsobem prezentováno. Jaká je odpověď na podobu tradičních pitných stojanů, které se v Karlových Varech nachází? Vřídlo má nejen jedinečné léčivé vlastnosti, ale pramen je také velmi specifický svou teplotou, složením a mocnými usazeninami vřídlovce, které se v jeho okolí tvoří.
Odborná porota postupným procesem došla k názoru, že ocení právě ty návrhy, které se specifickými vlastnostmi vřídelní vody pracují. Pitné stojany, které do určité míry tvoří příroda sama, a tímto způsobem prezentují přírodní jedinečnost, jenž nikde jinde na světě v takové míře není.

Přijďte se blíže seznámit se všemi 25 soutěžními návrhy. Na zahájení výstavy, které je naplánováno na 13. července v 17 hodin, bude přítomen i Oldřich Morys, autor vítězného návrhu, který nese jméno „Krasavec“, a MgA. Pavel Karous, Ph.D., člen hodnotící odborné komise.

  • morysPrvní místo - Oldřich Morys
  • 2 mistoDruhé místo - Jan Hájek, Antonín Hůla, Gunnar Groves-Raines, Alistair Byars a Paula Sturz
  • 3 mistoTřetí místo - Martin Odehnal, Jakub Marek a Barbora Žentelová

Odpovědná osoba: