Veřejné zakázky

Smlouva o dílo na akci: „Dopravní řešení územní studie revitalizace širšího centra města Karlovy Vary TST“ – platnost do 14. 2. 2022
14. 1. 2022

Smlouva o dílo na akci: „Územní studie lokality Širšího centra v Karlových Varech“ – platnost do 14. 2. 2022
14. 1. 2022

Smlouva o dílo na akci: „Projektové práce – Úprava kolejiště a napojení na stávající koleje v žst. Karlovy Vary dolní nádraží“ – platnost do 14. 2. 2022
14. 1. 2022

Architektonická studie interiéru infocentra v Karlových Varech – platnost do 27. 1. 2022
4. 1. 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování architektonické studie interiéru nové pobočky městského infocentra. Hlavním důvodem pořízení studie je současná snaha vedení města zřídit pobočky infocentra na okrajích lázeňské zóny Karlových Varů. Současná pobočka karlovarského infocentra sídlí ve stavebně i kapacitně nevyhovujících prostorech v centru lázeňské zóny, a proto dojde k jejímu přestěhování, konkrétně do budovy Hlavní pošty.

Participace s občany jako součást zadání pro architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí Dr. M. Horákové – platnost do 14. 2. 2022
27. 12. 2021

Smlouva o poskytování konzultačních služeb ve vztahu k urbanistickým projektům města Karlovy Vary – MgA. Pavla Wiszczorová – platnost do 14. 2. 2022
27. 12. 2021

Smlouva o poskytování konzultačních služeb ve vztahu k urbanistickým projektům města Karlovy Vary – Dipl.-Ing. Petr Kropp – platnost do 14. 2. 2022
27. 12. 2021

Smlouva o poskytování konzultačních služeb ve vztahu ke strategickým projektům města Karlovy Vary, koordinace projektů celoměstského významu – Ing. Vladimír Tůma – platnost do 14. 2. 2022
27. 12. 2021

Objednávka vizualizací Divadelního korza a Vřídelní kolonády – ukončené
30. 6. 2021

Předmětem objednávky je 11 kusů perspektivních vizualizací Divadelního korza a Vřídelní kolonády dle zaslaných podkladů s možností úpravy směru pohledu.

Zpracování architektonické studie revitalizace objektu Vřídelní kolonády v Karlových Varech – ukončené
26. 5. 2021

Dílem se rozumí zpracování architektonické studie (dále jen “studie”) revitalizace objektu Vřídelní kolonády v Karlových Varech. Studie bude zpracována jako podklad pro rozhodování orgánů města a jako podklad pro vypracování investičního záměru k zadání projektových prací (dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele a pro provedení stavby). Rozsah a obsah studie je uveden v […]

Realizace webových stránek Kanceláře architektury města Karlovy Vary – ukončené
26. 5. 2021

Smlouva o poskytování služeb – ukončené
30. 4. 2021