Aktuality

Smlouva o poskytování služeb ve věci přípravy a vypracování technických návrhů, testování, měření, analýz a kontroly návrhů, grafických a kresličských prací, zpracování odborných studií posudků, poradenské a konzultační činnosti – platnost do 10.6.2022
25. 5. 2022

Pracujeme na zadání architektonicko-krajinářské soutěže na revitalizaci náměstí Dr. M. Horákové
5. 5. 2022

KAM KV byl Radou města pověřen zpracováním soutěžní dokumentace. Námi vytvořené soutěžní podmínky včetně navržených porotců a harmonogramu byly předběžně schváleny ČKA.

VARY°2040 – inspirativní neformální večer věnovaný strategii
28. 4. 2022

Město Karlovy Vary ve spolupráci s KAMem a CzechInvest u příležitosti představení StrategieKV°2040 uspořádalo tematickou panelovou diskusi. Co je strategie? Proč je důležité strategické myšlení? Jak strategicky komunikovat? Nejen nad těmito otázkami budou diskutovat hosté: Tomáš Ctibor (manažer rozvoje / 4ct s. r. o.) Tomáš Sýkora (regionalista / Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně […]

Výzva k podání nabídky – zpracování architektonické studie revitalizace lokality Petřín, Raisova – platnost do 20. 5. 2022
26. 4. 2022

Více informací najdete vpravo v záložce Dokumenty.

Návrh interiéru nové pobočky infocentra v Karlových Varech – architektonická studie – platnost do 9.5.2022
24. 4. 2022

Zapojení veřejnosti do přípravy zadání
5. 4. 2022

Na konci března 2022 jsme oslovili obyvatele ulic Petřín a Raisova s prosbou o vyplnění dotazníku ohledně plánovaného projektu revitalizace této lokality. Děkujeme, že jste se do projektu zapojili a dali jste nám cenné podněty k lokalitě. V rámci této participace jsme zvolili dvě metody spolupráce s obyvateli lokality. Jednak jsme aktivně oslovovali respondenty přímo […]

Vyplňte prosím dotazník – VARY°PARK
29. 3. 2022

Podělte se s námi o Vaše názory na lokalitu Staré vodárny. Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) dokončila ve spolupráci se studiem Jiran a partner územní studii lokality Staré vodárny a jejího blízkého okolí. Návrh řeší také koncepci veřejných prostranství, která přímo navazují na park Meandr a mají potenciál vytvořit krásnou městskou náplavku. Studii […]

Výsledky participace s veřejností (náměstí Dr. M. Horákové)
28. 3. 2022

Děkujeme všem 696 respondentům a místním provozovatelům služeb, kteří se zapojili do dotazníkového průzkumu, který nám pomůže připravit kvalitní zadání pro architektonicko-urbanistickou soutěž na revitalizaci nám. Dr. M. Horákové! Z výsledků je patrné, že Karlovaráci nevnímají náměstí jako důstojný a atraktivní veřejný prostor. Příliš neláká k setkávání a odpočinku a je velmi špatně hodnoceno jako […]

Dokončili jsme urbanistickou studii proměny lokality Staré vodárny
28. 3. 2022

Kancelář architektury města Karlovy Vary dokončila ve spolupráci se studiem Jiran a partner územní studii lokality Staré vodárny a jejího blízkého okolí. Návrh řeší také koncepci veřejných prostranství, která jsou obývacím pokojem města a v řešené lokalitě je bezpochyby nejvýznamnějším prostranstvím právě areál Staré vodárny, který přímo navazuje na park Meandr a má potenciál vytvořit unikátní městský prostor – občanskou vybavenost, park, sportoviště a náplavku.

Na studii pracují architekti z 0,5 Studio
21. 3. 2022

Návrh nové pobočky karlovarského infocentra zpracují architekti z 0,5 Studio. Můžete je znát třeba jako autory Edukačního centra české filharmonie v budově Rudolfina. Společně jsme se byli podívat jak v prostorech na Hlavní poště, kde by mělo do budoucna vzniknout, tak i v současném infocentru v Lázeňské ulici. Těšíme se z navázané spolupráce a o jejím průběhu budeme i dál informovat.

Nelegální demolice bývalé tělocvičny na dlouho opět poškodí obraz města
17. 3. 2022

V posledních dnech rezonuje karlovarskou veřejností téma plánované demolice bývalé tělocvičny v ulici Kolmá. Nejde o prestižní hotel nebo slavné lázeňské zařízení a člověk by mohl tento případ snadno přehlédnout, kdyby neznal novodobou historii města, kdy bylo bourání historicky cenných objektů bez ohledu na jakákoliv pravidla na denním pořádku. Nelze se tak divit, když po nedávné demolici budovy bývalého policejního ředitelství nabyde oprávněného dojmu, že se tyto praktiky divokých devadesátek vrací.

Smlouva o poskytování služeb ve věci analytické práce, pořizování a zpracování dat s prostorovými daty pro město Karlovy Vary – platnost do 31. 3. 2022
15. 3. 2022