Předprostor kostela sv. Máří Magdalény

Návrh dlažby - MCA atelier

Počátkem roku 2019 zahájilo město rekonstrukci ulice Moravská, jehož součástí je nám. Svobody - nástupní prostor národní kulturní památky, kostela sv. Máří Magdalény, významné architektonické dominanty barokního architekta K. I. Dientzenhofera. Rekonstrukce probíhá podle schválené projektové dokumentace z roku 2015 od AF-CITY PLAN s.r.o.

mca_atelier_mari_magdalena_Stránka_6.jp

V souvislosti s přípravou „Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary", KAM KV zjistil, že schválená projektová dokumentace, podle které rekonstrukce probíhá, je pro tak významnou lokalitu města velmi schematická a nedostatečná, neboť neobsahuje detailní architektonické celostní řešení parteru kostela s přesahem do přímého okolí centrální lokality lázeňské čtvrti. AF-CITY PLAN se zdráhal dokumentaci pro realizaci projektu dopracovat. KAM využil pozastavení stavby rekonstrukce náměstí Svobody z důvodu odkrytí historické dlažby, archeologických nálezů fragmentů původního kostela a nenaplnění podmínek památkové péče pro schválení během realizace a nabídl zajistit chybějící architektonický návrh s celostním přístupem, ve kterém bude zakomponovaná odkrytá dlažba a archeologické fragmenty a zohledněn přesah do budoucí fáze revitalizace okolí kostela.

mca_atelier_mari_magdalena_Stránka_4.jp

Vzhledem k požadavku akutního řešení oslovil KAM přímo doc. Ing. arch. Cikána z MCA atelieru pro jeho zkušenosti a realizace s obdobnými projekty. V současné době probíhá návrh arch. Cikána schvalovacím řízením památkové péče, aby mohl být dopracován tzv. kladečský výkres včetně prováděcích detailů pro realizaci již započaté stavby.

mca_atelier_mari_magdalena_Stránka_2.jp

Návrh dlažby u kostela sv. Máří Magdalény najdete ZDE

Zabýváme se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem.
Náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Kontaktujte nás >

telefon kanceláře:  +420 353 151 480

telefon asistentka: +420 601 175 698 

e-mail: info@kamkv.cz

Najdete nás >

adresa: náměstí Dr. M. Horákové 2041,

361 20 Karlovy Vary

Pro odběr novinek a aktuálních akcí klikněte sem >

© Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o., 2018