Střední uměleckoprůmyslová škola

Komplex historických budov Střední uměleckoprůmyslové školy má důležitý význam v dochovaném kontextu urbanistické struktury karlovarské městské čtvrti Rybáře. Od počátku 20. století, kdy vznikala na pravidelném šachovnicovém půdorysu nová tvář čtvrti, rostla kolem obdélníkového náměstí s farním kostelem sv. Kříže nová zástavba, ve které jsou dodnes velmi dobře zachované nárožní budovy školy klíčovou dominantou. Lokalita nároží velkého náměstí Rybář a hmotové řešení exteriérů budovy svědčí o tom, jakou významnou funkci v organismu města tato vzdělávací instituce se svým originálním profesním zaměřením i po více jak 90 let zastává.

 

Díky památkové ochraně v bezprostřední minulosti patří historické objekty školní a obytné budovy jako jedny z mála k autentickým dochovaným stavbám, které jsou z hlediska péče o stávající a budoucí rozvoj charakteristického obrazu městské čtvrti Rybáře nepostradatelné.​

Aktuálně k tématu

Autor fotografie: Václav Grabovský

"Keramická škola" jako jedno z témat 4. zasedání Odborné rady KAMu

Budoucnost Střední uměleckoprůmyslové školy řešila i Odborná rada KAM KV° na svém 4. zasedání. Problematika budovy byla účastníkům představena a na základě diskuse se došlo k těmto závěrům: 

  • Odborná rada podporuje koncept KAMu, který označil budovu školy za jednu z duchovních podstat edukativní historie Karlových Varů. Střední škola tohoto typu je vzhledem k absenci vysoké školy velmi důležitá, protože stahuje do města i žáky odjinud a je proto důležité zachovat funkci školy na tomto místě. Dále doporučuje před definicí programu udělat analýzu stavu budovy.

Více najdete

Probíhá jednání se zástupci Krajského úřadu

Probíhá jednání pracovní skupiny Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy, která byla ustanovena Krajským úřadem. Ředitel KAMu Petr Kropp je účastníkem těchto jednání. Diskutují se možnosti výstavby nové budovy pro potřeby SUPŠ, rekonstrukce stávající budovy a další. 

 

O dalším postupu Vás budeme infromovat. 

Prohlídka budovy SUPŠ v rámci Dne architektury / 28. 9. 2018

V rámci Dne architektury nás ředitelka školy, Ing. Šlechtová, provedla budovou školy. Měli jsme možnost nahlédnout do mnoha odborných i klasických učeben, tělocvičny, ateliérů i na dvůr školy. 

Více informací o akci najdete

KAM KV° doporučil Radě města vyjádřit nesouhlas s odnětím památkové ochrany / 23. 8. 2018

KAM KV° doporučil Radě města vyjádřit svůj nesouhlas s odnětím památkové ochrany pro historickou budovu Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech za kulturní památku. Rada města Karlovy Vary schválila Podnět k přezkumu rozhodnutí MK ČR, kterým bylo zrušeno prohlášení budovy Střední uměleckoprůmyslové školy za kulturní památku.

Více informací najdete

Zabýváme se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem.
Náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

kontaktujte nás >

telefon kanceláře:  +420 353 151 480

telefon asistentka: +420 601 175 698 

e-mail: info@kamkv.cz

© Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o., 2018