Střední uměleckoprůmyslová škola - „keramická škola“

Komplex historických budov Střední uměleckoprůmyslové školy má důležitý význam v dochovaném kontextu urbanistické struktury karlovarské městské čtvrti Rybáře. Od počátku 20. století, kdy vznikala na pravidelném šachovnicovém půdorysu nová tvář čtvrti, rostla kolem obdélníkového náměstí s farním kostelem sv. Kříže nová zástavba, ve které jsou dodnes velmi dobře zachované nárožní budovy školy klíčovou dominantou. Lokalita nároží velkého náměstí Rybář a hmotové řešení exteriérů budovy svědčí o tom, jakou významnou funkci v organismu města tato vzdělávací instituce se svým originálním profesním zaměřením i po více jak 90 let zastává.

 

Díky památkové ochraně v bezprostřední minulosti patří historické objekty školní a obytné budovy jako jedny z mála k autentickým dochovaným stavbám, které jsou z hlediska péče o stávající a budoucí rozvoj charakteristického obrazu městské čtvrti Rybáře nepostradatelné.​

DSC_1347.JPG

Autor fotografie: Václav Grabovský

Aktuálně k tématu

Rada Karlovarského kraje doporučuje zastupitelům ke schválení návrh architekta Hájka / červen 2020

Vedení Karlovarského kraje řeší budoucnost budovy Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary . Původní objekt "keramky" je v havarijním stavu, možná řešení proto vzešla ze tří vybraných architektonických studií, přičemž všechny počítají se zachováním historické budovy. Hejtman Petr Kubis uvedl: “Se studiemi jsme seznámili krajské i městské zastupitele. Rada kraje doporučila krajským zastupitelům ke schválení návrh architekta Petra Hájka. V on-line hlasování veřejnosti v březnu letošního roku uspěla stejná studie. O dalších krocích rozhodne krajské zastupitelstvo v září.” Celkové odhadované náklady jsou 620 milionů korun, jde však zatím jen o předpoklad.

 

(Text a fotografie převzaty z Karlovarský kraj - oficiální stránka)

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Prezentace architektonických studií byla zrušena, studie najdete na webu / březen 2020

S ohledem na nařízení vlády se veřejná prezentace architektonických studií Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, plánovaná dne 17. 3. 2020, zrušila.

Přesto bychom Vás s architektonickými studiemi rádi seznámili a získali Váš názor. Z tohoto důvodu budou od 18. 3. 2020 dokumentace architektonických studií zveřejněné na internetových stránkách kraje:
▶️ http://www.kr-karlovarsky.cz/

Na stejné internetové adrese budou od 18. 3. do 25. 3. 2020 zpřístupněny také prezentace architektonických studií a možnost online hlasování o nejsympatičtější řešení návrhu „keramické školy“.

Škarda architekti

press to zoom

Škarda architekti

press to zoom

Petr Hájek ARCHITEKTI

press to zoom

Škarda architekti

press to zoom
1/9

Více informací a prezentace studií najdete

Budoucnost keramické školy řešila odborná veřejnost / 5. 11. 2019

Několik desítek aktivních obyvatel si přišlo vyslechnout informace o připravovaných studiích a diskutovat o budoucnosti keramické školy v Karlových Varech. Jako první promluvila za Karlovarský kraj Ing. arch. Jana Kaválková, která představila aktuální situaci ohledně budovy SUPŠ, iniciativy Karlovarského kraje a další postupy: „Vytvořili jsme zadání architektonické studie se stavebním programem, v létě bylo vypsáno výběrové řízení, oslovili jsme 30 architektonických kanceláří, které mají zkušenosti s podobnou stavbou. Dostali jsme 10 nabídek na zpracování studie a z nich pracovní skupina vybrala tři kanceláře, které zpracují studii. Dopředu znali svůj honorář, takže nemluvíme o soutěži. Nyní máme podepsané smlouvy a architektonické kanceláře pracují, my si chceme zatím projít diskusí s laickou i odbornou veřejností, abychom se nechali ovlivnit Vašimi názory.“ řekla Jana Kaválková.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

Více informací a záznam z diskuze najdete

"Keramická škola" jako jedno z témat 4. zasedání Odborné rady KAMu

Budoucnost Střední uměleckoprůmyslové školy řešila i Odborná rada KAM KV° na svém 4. zasedání. Problematika budovy byla účastníkům představena a na základě diskuse se došlo k těmto závěrům: 

  • Odborná rada podporuje koncept KAMu, který označil budovu školy za jednu z duchovních podstat edukativní historie Karlových Varů. Střední škola tohoto typu je vzhledem k absenci vysoké školy velmi důležitá, protože stahuje do města i žáky odjinud a je proto důležité zachovat funkci školy na tomto místě. Dále doporučuje před definicí programu udělat analýzu stavu budovy.

IMG_0365.JPG

Více najdete

Probíhá jednání se zástupci Krajského úřadu

Probíhá jednání pracovní skupiny Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy, která byla ustanovena Krajským úřadem. Ředitel KAMu Petr Kropp je účastníkem těchto jednání. Diskutují se možnosti výstavby nové budovy pro potřeby SUPŠ, rekonstrukce stávající budovy a další. 

 

O dalším postupu Vás budeme infromovat. 

Prohlídka budovy SUPŠ v rámci Dne architektury / 28. 9. 2018

V rámci Dne architektury nás ředitelka školy, Ing. Šlechtová, provedla budovou školy. Měli jsme možnost nahlédnout do mnoha odborných i klasických učeben, tělocvičny, ateliérů i na dvůr školy. 

DSC_0072.JPG

Více informací o akci najdete

KAM KV° doporučil Radě města vyjádřit nesouhlas s odnětím památkové ochrany / 23. 8. 2018

KAM KV° doporučil Radě města vyjádřit svůj nesouhlas s odnětím památkové ochrany pro historickou budovu Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech za kulturní památku. Rada města Karlovy Vary schválila Podnět k přezkumu rozhodnutí MK ČR, kterým bylo zrušeno prohlášení budovy Střední uměleckoprůmyslové školy za kulturní památku.

Více informací najdete