Veřejné zakázky

Územní studie lokality Staré vodárny v Karlových Varech – ukončené
6. 4. 2021

Cílem studie je prověřit a zpřesnit podmínky dané připravovaným územním plánem a vytvořit podklad pro řízený a cílený rozvoj území. Studie stanoví urbanistickou koncepci na základě předloženého zadání při zohlednění ekonomiky, etapizace a s ohledem na ochranu kulturních a civilizačních hodnot v tomto území.

Architektonická studie revitalizace ulice Kolmé v Karlových Varech – ukončené
16. 10. 2020

Cílem studie je prověřit a zpřesnit podmínky dané připravovaným územním plánem a vytvořit podklad pro řízený a cílený rozvoj území. Studie stanoví urbanistickou koncepci na základě předloženého zadání při zohlednění ekonomiky, etapizace a s ohledem na ochranu kulturních a civilizačních hodnot v tomto území.

Stavebně technický průzkum – vodárna Karlovy Vary – ukončené
8. 7. 2019

Ověřovací architektonická studie koncertního sálu a zázemí Karlovarského symfonického orchestru v budově bývalých Císařských lázní v Karlových Varech – ukončené
26. 6. 2019

Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary, Manuál tvorby veřejných prostranství města Karlovy Vary – ukončené
25. 6. 2019