Veřejné zakázky

Objednávka vizualizací Divadelního korza a Vřídelní kolonády – ukončené
30. 6. 2021

Předmětem objednávky je 11 kusů perspektivních vizualizací Divadelního korza a Vřídelní kolonády dle zaslaných podkladů s možností úpravy směru pohledu.

Zpracování architektonické studie revitalizace objektu Vřídelní kolonády v Karlových Varech – ukončené
26. 5. 2021

Dílem se rozumí zpracování architektonické studie (dále jen “studie”) revitalizace objektu Vřídelní kolonády v Karlových Varech. Studie bude zpracována jako podklad pro rozhodování orgánů města a jako podklad pro vypracování investičního záměru k zadání projektových prací (dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele a pro provedení stavby). Rozsah a obsah studie je uveden v […]

Realizace webových stránek Kanceláře architektury města Karlovy Vary – ukončené
26. 5. 2021

Smlouva o poskytování služeb – ukončené
30. 4. 2021

Prováděcí dokumentace vegetačních úprav územního celku Císařské lázně – Sady Karla IV. – ukončené
22. 4. 2021

Dílem se rozumí zpracování prováděcí dokumentace vegetačních úprav okolí Císařských lázní a Sadů Karla IV. Dokumentace bude zpracována jako podklad pro rozhodování orgánů města a jako podklad pro vypracování investičního záměru k zadání projektových prací (dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele a pro provedení stavby). Rozsah a obsah prováděcí dokumentace […]

Územní studie lokality Staré vodárny v Karlových Varech – ukončené
6. 4. 2021

Cílem studie je prověřit a zpřesnit podmínky dané připravovaným územním plánem a vytvořit podklad pro řízený a cílený rozvoj území. Studie stanoví urbanistickou koncepci na základě předloženého zadání při zohlednění ekonomiky, etapizace a s ohledem na ochranu kulturních a civilizačních hodnot v tomto území.

Architektonická studie revitalizace ulice Kolmé v Karlových Varech – ukončené
16. 10. 2020

Cílem studie je prověřit a zpřesnit podmínky dané připravovaným územním plánem a vytvořit podklad pro řízený a cílený rozvoj území. Studie stanoví urbanistickou koncepci na základě předloženého zadání při zohlednění ekonomiky, etapizace a s ohledem na ochranu kulturních a civilizačních hodnot v tomto území.

Stavebně technický průzkum – vodárna Karlovy Vary – ukončené
8. 7. 2019

Ověřovací architektonická studie koncertního sálu a zázemí Karlovarského symfonického orchestru v budově bývalých Císařských lázní v Karlových Varech – ukončené
26. 6. 2019

Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary, Manuál tvorby veřejných prostranství města Karlovy Vary – ukončené
25. 6. 2019