VARY°2040 – inspirativní neformální večer věnovaný strategii
28. 4. 2022

Město Karlovy Vary ve spolupráci s KAMem a CzechInvest u příležitosti představení StrategieKV°2040 uspořádalo tematickou panelovou diskusi. Co je strategie? Proč je důležité strategické myšlení? Jak strategicky komunikovat? Nejen nad těmito otázkami budou diskutovat hosté: Tomáš Ctibor (manažer rozvoje / 4ct s. r. o.) Tomáš Sýkora (regionalista / Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně […]

Výzva k podání nabídky – zpracování architektonické studie revitalizace lokality Petřín, Raisova – platnost do 20. 5. 2022
26. 4. 2022

Více informací najdete vpravo v záložce Dokumenty.

Zapojení veřejnosti do přípravy zadání
5. 4. 2022

Na konci března 2022 jsme oslovili obyvatele ulic Petřín a Raisova s prosbou o vyplnění dotazníku ohledně plánovaného projektu revitalizace této lokality. Děkujeme, že jste se do projektu zapojili a dali jste nám cenné podněty k lokalitě. V rámci této participace jsme zvolili dvě metody spolupráce s obyvateli lokality. Jednak jsme aktivně oslovovali respondenty přímo […]

Vyplňte prosím dotazník – VARY°PARK
29. 3. 2022

Podělte se s námi o Vaše názory na lokalitu Staré vodárny. Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) dokončila ve spolupráci se studiem Jiran a partner územní studii lokality Staré vodárny a jejího blízkého okolí. Návrh řeší také koncepci veřejných prostranství, která přímo navazují na park Meandr a mají potenciál vytvořit krásnou městskou náplavku. Studii […]

Výsledky participace s veřejností (náměstí Dr. M. Horákové)
28. 3. 2022

Děkujeme všem 696 respondentům a místním provozovatelům služeb, kteří se zapojili do dotazníkového průzkumu, který nám pomůže připravit kvalitní zadání pro architektonicko-urbanistickou soutěž na revitalizaci nám. Dr. M. Horákové! Z výsledků je patrné, že Karlovaráci nevnímají náměstí jako důstojný a atraktivní veřejný prostor. Příliš neláká k setkávání a odpočinku a je velmi špatně hodnoceno jako […]

Dokončili jsme urbanistickou studii proměny lokality Staré vodárny
28. 3. 2022

Kancelář architektury města Karlovy Vary dokončila ve spolupráci se studiem Jiran a partner územní studii lokality Staré vodárny a jejího blízkého okolí. Návrh řeší také koncepci veřejných prostranství, která jsou obývacím pokojem města a v řešené lokalitě je bezpochyby nejvýznamnějším prostranstvím právě areál Staré vodárny, který přímo navazuje na park Meandr a má potenciál vytvořit unikátní městský prostor – občanskou vybavenost, park, sportoviště a náplavku.

Návrh zpracuje 0,5 Studio
21. 3. 2022

Návrh nové pobočky karlovarského infocentra zpracují architekti z 0,5 Studio. Můžete je znát třeba jako autory Edukačního centra české filharmonie v budově Rudolfina. Společně jsme se byli podívat jak v prostorech na Hlavní poště, kde by mělo do budoucna vzniknout, tak i v současném infocentru v Lázeňské ulici. Těšíme se z navázané spolupráce a o jejím průběhu budeme i dál informovat.

Nelegální demolice bývalé tělocvičny na dlouho opět poškodí obraz města
17. 3. 2022

V posledních dnech rezonuje karlovarskou veřejností téma plánované demolice bývalé tělocvičny v ulici Kolmá. Nejde o prestižní hotel nebo slavné lázeňské zařízení a člověk by mohl tento případ snadno přehlédnout, kdyby neznal novodobou historii města, kdy bylo bourání historicky cenných objektů bez ohledu na jakákoliv pravidla na denním pořádku. Nelze se tak divit, když po nedávné demolici budovy bývalého policejního ředitelství nabyde oprávněného dojmu, že se tyto praktiky divokých devadesátek vrací.

Smlouva o poskytování služeb ve věci analytické práce, pořizování a zpracování dat s prostorovými daty pro město Karlovy Vary – platnost do 31. 3. 2022
15. 3. 2022

4 roky KAMu – Kancelář architektury města Karlovy Vary slaví čtvrté narozeniny
22. 2. 2022

Čtyři roky uběhly od založení příspěvkové organizace Kancelář architektury města Karlovy Vary. Ta nadále pracuje na důležitých dlouhodobých koncepčních projektech (např. Strategie KV° 2040, tedy jak by město mělo vypadat a fungovat za 20 let), zlepšuje kvalitu veřejných prostranství (ať už rekonstrukcí předprostoru kostela sv. Máří Magdalény, nebo umístění karlovarských židlí a stolků), pracuje na proměně konkrétních budov celoměstského významu (Vřídelní kolonáda, vestavba multifunkčního sálu do dvorany Císařských lázní), a komunikuje tyto projekty veřejnosti. K příležitosti svého výročí připravil KAM KV hned 3 akce, které Vám práci kanceláře přiblíží.

Připravujeme územní studii ve spolupráci s atelierem Jiran a partner
1. 2. 2022

KAM KV° zpracoval pro území ve spolupráci s atelierem Jiran a partner územní studii, která bude po schválení vedením města sloužit jako podklad pro řízený rozvoj lokality. Nyní probíhá dodatečná úprava studie zapracováváním připomínek z projednání s karlovarskou odbornou veřejností, které proběhlo v prosinci roku 2021 a jeho záznam je dostupný v záložce projektu Stará […]

Územní studie
1. 2. 2022

V listopadu 2021 vedení města Karlovy Vary objednalo u KAM KV° územní studii lokality Širšího centra. Na spolupráci byli osloveni atelier Jiran a partner pro oblast urbanismu a architektury, Ing. Jiří Oboznenko pro oblast silniční dopravy, společnost Progi pro oblast železniční infrastruktury a společnost 4ct pro vytvoření ekonomické rozvahy možných scénářů rozvoje území. Tým spolupracujících odborníků […]