Připravujeme představení projektu Parkovacího domu U Galerie pro veřejnost
1. 2. 2024

V souvislosti s přípravou projektu parkovacího domu U Galerie připravujeme seznámení veřejnosti s architektonickou studií. V poptávkovém řízení byla ze zájemců vybrána kancelář Fránek architects, která má bohaté zkušenosti s touto typologií i stavbami v prostředí s památkovou ochranou, kde je vyžadován citlivý přístup při návrhu i realizaci. Další práce tohoto renomovaného studia si můžete […]

Připravujeme představení projektu Parkovacího domu Polská pro veřejnost a obyvatele lokality
1. 2. 2024

V souvislosti s přípravou projektu parkovacího domu Polská připravujeme seznámení veřejnosti s architektonickou studií. V poptávkovém řízení byla ze zájemců vybrána kancelář DK architekti,  která má bohaté zkušenosti s návrhem i realizací staveb pro dopravu. Nejen ty, ale i další práce tohoto studia si můžete prohlédnout na webu ateliéru. Projekt představí autor návrhu, architekt David Kudla. Setkání s obyvateli plánujeme […]

Dokument Karlovarské předzahrádky schválila rada města
31. 1. 2024

V posledním lednovém termínu konání rady města byl schválen dokument Karlovarské předzahrádky, který je souhrnem pravidel pro předzahrádky umístěné na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary. Na letošní rok 2024 je stanovené přechodné období, ve kterém je dodržování aktualizovaných pravidel dobrovolné. Od 1. 1. 2025 je dokument platný závazně. Dokument bude přeložen také do […]

Práce na informačně-orientačním systému od studia Horáček a Mjölk architekti pokračují
31. 1. 2024

Nový orientační systém pro Karlovy Vary pokročil do další projektové fáze. Na základě Manuálu informačně-orientačního systému se nyní zpracovává Dokumentace pro územní rozhodnutí. V současné době probíhá dopracování hrubopisu a předjednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy. V první etapě se budou umisťovat směrovníky a informační panely do města i lázeňských lesů.

Studio Collarch dokončilo studii nové pobočky infocentra
31. 1. 2024

Studie infocentra vychází z požadavku Kanceláře architekta města Karlovy Vary na vytvoření informačního centra nejen pro návštěvníky, ale i pro obyvatele Karlových Varů. Infocentrum by mělo sloužit jako “maják” upozorňující na budoucí rozvoj území podél řeky Ohře. Zároveň by infocentrum mělo být přemístitelné v budoucnu tak, aby mohlo plnit svou funkci i v dalších plánovaných […]

Novou podobu dvěma pobočkám městské knihovny dá Ateliér Kopecký
22. 1. 2024

Závěrem roku 2023 bylo uzavřeno poptávkové řízení o Návrh revitalizace poboček městské knihovny v Karlových Varech v ulici Sedlecká a I. P. Pavlova. Ze zájemců jsme společně s Odborem majetku zvolili architektonickou kancelář Ateliér Kopecký, kteří mají pestré zkušenosti nejen s typologií knihoven, ale i rekonstrukcemi a revitalizacemi. Příkladem jejich podobné úspěšné realizace je Městská […]

Rekonstrukce průmyslových hal rychlofiltrace a jewelly v areálu staré vodárny v Karlových Varech – architektonická studie – platnost do 5. 2. 2024
19. 1. 2024

Architektonicko-krajinářská studie volnočasového areálu VARYpark, areál Staré vodárny – platnost do 2. 2. 2024
17. 1. 2024

Architektonická studie rekonstrukce Vřídelní kolonády v Karlových Varech – provozně dispoziční úpravy a úpravy konstrukčního řešení, koncepce – platnost do 2. 2. 2024
17. 1. 2024

Aktualizace návrhu územní studie Staré vodárny a širšího centra a jejich dokončení včetně finální revize čistopisu pro registraci na ÚÚR v Brně – platnost do 2. 2. 2024
17. 1. 2024

Koncept studie rekonstrukce a úpravy obřadní síně a jejího přímého okolí v Karlových Varech – Rybářích – platnost do 2. 2. 2024
17. 1. 2024

Žiji v památkové rezervaci. Co teď?
2. 1. 2024

Karlovy Vary jsou světovým unikátem. Patří mezi nejzachovalejší příklady hodnotné historické městské zástavby v tuzemsku, které nám byly předány od předchozích generací. Budovy, parky a ostatní infrastruktura na sebe ladně navazují a tvoří klidné lázeňské prostředí, které každoročně ohromuje stovky tisíc návštěvníků. Z našeho krásného města však netěží pouze podnikatelé a hosté. Vy, obyvatelé, v něm trávíte nejvíce času a genius loci […]