Zámecká věž se otevře veřejnosti a nabídne interaktivní výstavu o Slavných lázeňských městech Evropy
15. 6. 2022

Zámecká věž nad Tržní kolonádou je pozůstatkem hradu, který nechal vystavět v roce 1349 Karel IV. Zajímavostí je možný přístup výtahem na Zámecký vrch. Po dlouhých letech, kdy byla většina věže nevyužívaná a nepřístupná veřejnosti, se nyní probouzí k životu. Při příležitosti prvního výročí zápisu Karlových Varů spolu s dalšími 10 evropskými městy na Seznam světového dědictví […]

Hledá se generální tajemník projektu Great Spa Towns of Europe
9. 6. 2022

Slavná lázeňská města Evropy byla v roce 2021 zapsána na seznam světového dědictví jako nadnárodní sériová lokalita zahrnující 11 slavných lázeňských měst v 7 evropských zemích. Nyní hledá generálního tajemníka, který by projekt vedl. Tato rozsáhlá pozice vyžaduje výjimečného člověka s vůdčími schopnostmi, který bude realizovat a rozvíjet plán správy statku. Na tuto pozici je […]

Smlouva o reklamě a propagaci v souvislosti výstavou: “Energie a civilizace” – platnost do 10.6.2022
25. 5. 2022

Smlouva o poskytování služeb ve věci přípravy a vypracování technických návrhů, testování, měření, analýz a kontroly návrhů, grafických a kresličských prací, zpracování odborných studií posudků, poradenské a konzultační činnosti – platnost do 10.6.2022
25. 5. 2022

Pracujeme na zadání architektonicko-krajinářské soutěže na revitalizaci náměstí Dr. M. Horákové
5. 5. 2022

KAM KV byl Radou města pověřen zpracováním soutěžní dokumentace. Námi vytvořené soutěžní podmínky včetně navržených porotců a harmonogramu byly předběžně schváleny ČKA.

VARY°2040 – inspirativní neformální večer věnovaný strategii
28. 4. 2022

Město Karlovy Vary ve spolupráci s KAMem a CzechInvest u příležitosti představení StrategieKV°2040 uspořádalo tematickou panelovou diskusi. Co je strategie? Proč je důležité strategické myšlení? Jak strategicky komunikovat? Nejen nad těmito otázkami budou diskutovat hosté: Tomáš Ctibor (manažer rozvoje / 4ct s. r. o.) Tomáš Sýkora (regionalista / Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně […]

Výzva k podání nabídky – zpracování architektonické studie revitalizace lokality Petřín, Raisova – platnost do 20. 5. 2022
26. 4. 2022

Více informací najdete vpravo v záložce Dokumenty.

Návrh interiéru nové pobočky infocentra v Karlových Varech – architektonická studie – platnost do 9.5.2022
24. 4. 2022

Zapojení veřejnosti do přípravy zadání
5. 4. 2022

Na konci března 2022 jsme oslovili obyvatele ulic Petřín a Raisova s prosbou o vyplnění dotazníku ohledně plánovaného projektu revitalizace této lokality. Děkujeme, že jste se do projektu zapojili a dali jste nám cenné podněty k lokalitě. V rámci této participace jsme zvolili dvě metody spolupráce s obyvateli lokality. Jednak jsme aktivně oslovovali respondenty přímo […]

Vyplňte prosím dotazník – VARY°PARK
29. 3. 2022

Podělte se s námi o Vaše názory na lokalitu Staré vodárny. Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) dokončila ve spolupráci se studiem Jiran a partner územní studii lokality Staré vodárny a jejího blízkého okolí. Návrh řeší také koncepci veřejných prostranství, která přímo navazují na park Meandr a mají potenciál vytvořit krásnou městskou náplavku. Studii […]

Výsledky participace s veřejností (náměstí Dr. M. Horákové)
28. 3. 2022

Děkujeme všem 696 respondentům a místním provozovatelům služeb, kteří se zapojili do dotazníkového průzkumu, který nám pomůže připravit kvalitní zadání pro architektonicko-urbanistickou soutěž na revitalizaci nám. Dr. M. Horákové! Z výsledků je patrné, že Karlovaráci nevnímají náměstí jako důstojný a atraktivní veřejný prostor. Příliš neláká k setkávání a odpočinku a je velmi špatně hodnoceno jako […]

Dokončili jsme urbanistickou studii proměny lokality Staré vodárny
28. 3. 2022

Kancelář architektury města Karlovy Vary dokončila ve spolupráci se studiem Jiran a partner územní studii lokality Staré vodárny a jejího blízkého okolí. Návrh řeší také koncepci veřejných prostranství, která jsou obývacím pokojem města a v řešené lokalitě je bezpochyby nejvýznamnějším prostranstvím právě areál Staré vodárny, který přímo navazuje na park Meandr a má potenciál vytvořit unikátní městský prostor – občanskou vybavenost, park, sportoviště a náplavku.