Aktualizace návrhu územní studie Staré vodárny a širšího centra a jejich dokončení včetně finální revize čistopisu pro registraci na ÚÚR v Brně – platnost do 2. 2. 2024
17. 1. 2024

Koncept studie rekonstrukce a úpravy obřadní síně a jejího přímého okolí v Karlových Varech – Rybářích – platnost do 2. 2. 2024
17. 1. 2024

Žiji v památkové rezervaci. Co teď?
2. 1. 2024

Karlovy Vary jsou světovým unikátem. Patří mezi nejzachovalejší příklady hodnotné historické městské zástavby v tuzemsku, které nám byly předány od předchozích generací. Budovy, parky a ostatní infrastruktura na sebe ladně navazují a tvoří klidné lázeňské prostředí, které každoročně ohromuje stovky tisíc návštěvníků. Z našeho krásného města však netěží pouze podnikatelé a hosté. Vy, obyvatelé, v něm trávíte nejvíce času a genius loci […]

Smlouva – Rekonstrukce Chebského mostu v Karlových Varech – dopracování architektonické studie – platnost do 22. 12. 2023
7. 12. 2023

Proběhne diskuze a workshop k Pravidlům pro restaurační předzahrádky
1. 12. 2023

V souvislosti s přípravou Pravidel pro restaurační předzahrádky umístěné na pozemcích v majetku statutárního města Karlovy Vary, jehož záměrem je zvýšit přívětivost veřejného prostoru ulic, vizuální čistotu a vytvořit kultivovaný prostor předzahrádek, připravujeme společnou diskuzi a workshop k tomuto dokumentu. Pokud se Vás toto téma týká, přijměte prosím pozvání na tuto diskuzi, která proběhne v sídle […]

Výzva – návrh revitalizace poboček městské knihovny v Karlových Varech v ul. Sedlecká a I.P. Pavlova – architektonická studie – platnost do 18. 12. 2023
27. 11. 2023

Výzva více zájemcům – zadavatelem veřejné zakázky je Statutární město Karlovy Vary. Více informací najdete na webu magistrátu města – tady. 

Smlouva o dílo na zpracování projektu Informační centrum Varšavská v Karlových Varech na pozemku parc. č. 2408 – platnost do 9. 12. 2023
24. 11. 2023

Navržení a zpracování architektonické studie Informační centrum Varšavská.

Chebskému mostu dá výslednou podobu sdružení studií Sagasta, AoC a Bridge structures
15. 11. 2023

Zastupitelstvo města na svém listopadovém zasedání schválilo uvolnění financí na dopracování studie rekonstrukce Chebského mostu, jehož výsledná podoba bude dle doporučení odborné hodnotitelské komise spojením dvou hodnocených návrhů. Komise vyhodnotila jako architektonicky a výtvarně nejlépe pojaté řešení od sdružení Aoc & Bridge structures, které spojuje kvalitu historické kulturní památky kamenných kleneb mostu s moderně řešenou […]

Smlouvu o dílo na akci: „Městský blok Kattenbeck – architektonická studie“ – platnost do 31. 10. 2023
26. 10. 2023

SMLOUVA O PREZENTACI V RÁMCI 18. ROČNÍKU FESTIVALU ARCHITECTURE WEEK PRAHA – platnost do 3. 10. 2023
18. 9. 2023

Objednávka projekční práce projektu „ SADY KARLA IV, KARLOVY VARY, REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ“ úprava vegetační části – platnost do 28. 9. 2023
7. 9. 2023

Územní studie sídelní zeleně – části I.A – Karlovy Vary – platnost do 21. 8. 2023
3. 8. 2023