Náměty KAM KV° na revitalizaci prostoru před tržnicí
6. 12. 2018

KAM KV° nyní ověřuje, jaké jsou možnosti revitalizace prostoru, která by již byla prvním krokem k dosažení cílového stavu, tedy realizaci náměstí v pravém slova smyslu. Jako hlavní náměty jsou v souvislosti s právě připravovaným Plánem udržitelné městské mobility dopravní zklidnění v lokalitě, vymístění meziměstské dopravy do prostoru dolního nádraží, efektivnější organizace parkování, rozšíření pěší […]

Ověřovací studie pro možnou rekonverzi kina ve Staré Roli
4. 12. 2018

KAM KV° dostal za úkol ověřit možnosti realizace komunitního centra a bydlení, které by se stalo přirozeným centrem panelového sídliště a obsahovalo prostory pro volnočasové aktivity. Forma a náplň nového komunitního centra bude předmětem diskuzí s místními spolky, občany a komunitami a bude hledán společný konsenzus, který pomůže definovat podrobné zadání. Objekt kina: Záměrem KAMu […]

Proběhl čtyřdenní workshop studentů architektury
19. 11. 2018

Jak už jsme Vás informovali dříve, navázali jsme spolupráci s Fakultou architektury ČVUT, konkrétně s ateliérem Redčenkov – Danda a ZAN Amblerová. Studenti přijeli do Karlových Varů, kde intenzivně pracovali na zadání, které dostali od KAMu. Studenti během svého čtyřdenního pobytu trávili čas prací na důkladné analýze lokality soutoku řek Ohře a Teplé, ke které […]

KAMjdeme° – 1. veřejné setkání s občany v Rybářích
5. 11. 2018

KAM KV° 5. listopadu v Rybářích odstartoval nový cyklus setkávání s obyvateli různých městských částí Karlových Varů. Jednou měsíčně v rámci tohoto cyklu vyjde KAM za Vámi, aby zjistil, jak se v dané lokalitě žije, co zde obyvatelům chybí a co pro ně může udělat.  První setkání tohoto typu proběhlo 5. listopadu od 17 hodin […]

Probíhá jednání se zástupci Krajského úřadu
5. 11. 2018

Probíhá jednání pracovní skupiny Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy, která byla ustanovena Krajským úřadem. Ředitel KAMu Petr Kropp je účastníkem těchto jednání. Diskutují se možnosti výstavby nové budovy pro potřeby SUPŠ, rekonstrukce stávající budovy a další. O dalším postupu Vás budeme infromovat.

Zadání pro ověřovací studii umístění zázemí koncertního sálu v Císařských lázních
20. 10. 2018

Na základě zjištěných poznatků, provozních potřeb KSO, požadavků orgánů památkové péče a dalších, sestavila KAM KV° zadání pro studii, která má za cíl ověřit možnost umístění zázemí Karlovarského symfonického orchestru do prostoru budovy Císařských lázní a tzv. Rašelinového pavilonu. Návrh bude v rozsahu koncepční ověřovací studie, za dodržení památkové ochrany stanovené Ministerstvem kultury a za […]

Přednáška o přírodním pohřebnictví
16. 10. 2018

Jednu z účastnic workshopu, Blanku Dobešovou z organizace Ke kořenům, jsme pozvali na přednášku o přírodním pohřebnictví, která nám může rozšířit obzory v této oblasti. Více informací a záznam přednášky najdete v záložce Akce. Zdroj ilustračních fotografií: http://lesvzpominek.cz

Workshop nad hledáním využití
12. 10. 2018

Dne 12. 10. byl uskutečněn intenzivní workshop k nalezení optimálního řešení využití národní kulturní památky Císařské lázně Karlovy Vary. Tento workshop byl iniciován Karlovarským krajem.

Zadání studentům FA ČVUT
11. 10. 2018

KAM navázal spolupráci s Fakultou architektury, konkrétně s ateliérem Redčenkov – Danda. Studenti tohoto ateliéru se přijeli 11. října podívat na lokality, které budou mít za úkol zpracovat v rámci svých semestrálních prací. Jednou lokalitou je Vřídelní kolonáda a její přímé okolí, tou druhou soutok řek Ohře a Teplé. Studenti FA ČVUT se seznámili s […]

Zadání studentům FA ČVUT
11. 10. 2018

KAM navázal spolupráci s Fakultou architektury, konkrétně s ateliérem Redčenkov – Danda. Studenti tohoto ateliéru se přijeli 11. října podívat na lokality, které budou mít za úkol zpracovat v rámci svých semestrálních prací. Ve čtvrtek 11. 10. k nám dorazilo téměř 40 studentů Fakulty architektury ČVUT. Navštívili nás studenti prvního, druhého a posledního ročníku. Nejprve […]

Prohlídka budovy SUPŠ v rámci Dne architektury
28. 9. 2018

V rámci Dne architektury nás ředitelka školy, Ing. Šlechtová, provedla budovou školy. Měli jsme možnost nahlédnout do mnoha odborných i klasických učeben, tělocvičny, ateliérů i na dvůr školy. Stará budova z roku 1920 je od května minulého roku nepřístupná a v současné době je její budoucnost stále nejistá.

KAM KV° doporučil Radě města vyjádřit nesouhlas s odnětím památkové ochrany
23. 8. 2018

KAM KV° doporučil Radě města vyjádřit svůj nesouhlas s odnětím památkové ochrany pro historickou budovu Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech za kulturní památku. Rada města Karlovy Vary schválila Podnět k přezkumu rozhodnutí MK ČR, kterým bylo zrušeno prohlášení budovy Střední uměleckoprůmyslové školy za kulturní památku.