Setkání s aktivními obyvateli, představení návrhu KAM KV°
22. 1. 2020

Setkání, které se odehrálo v blízké základní škole Šmeralova se zúčastnila přibližně desítka aktivních obyvatel. Tereza Hadravová ze spolku Vzbuďme Vary shrnula dosavadní postup od soutěže Hledá se karlovarský dvorek, přes brigádu a návštěvu botanika Šindeláře, až po tuto prezentaci.

Krátká přednáška a promítání filmu Skleněný pokoj
10. 12. 2019

KAM KV° uspořádal promítání filmu Skleněný pokoj s krátkým úvodním slovem o vile Tugendhat a organizaci UNESCO. Jedná se o film podle slavného románu britského spisovatele Simona Mawera. Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i zrodem ikonického architektonického skvostu – brněnské vily Tugendhat.

Podnikatelský workshop UNESCO
18. 11. 2019

Zápis Slavných lázní Evropy na seznam UNESCO může nabídnout podnikatelům v cestovním ruchu řadu zajímavých příležitostí. Jak je správně využít a na co se připravit? Nejen o tom byl workshop, který připravil Karlovarský kraj společně s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Akce se uskutečnila v karlovarské Becherově vile v pondělí 18. listopadu 2019. Workshop […]

Budoucnost keramické školy řešila odborná veřejnost
11. 11. 2019

Několik desítek aktivních obyvatel si přišlo vyslechnout informace o připravovaných studiích a diskutovat o budoucnosti keramické školy v Karlových Varech. Jako první promluvila za Karlovarský kraj Ing. arch. Jana Kaválková, která představila aktuální situaci ohledně budovy SUPŠ, iniciativy Karlovarského kraje a další postupy: „Vytvořili jsme zadání architektonické studie se stavebním programem, v létě bylo vypsáno […]

Panelová diskuze SVĚT 2040
10. 10. 2019

Jak bude vypadat svět v roce 2040? A jak budou vypadat Karlovy Vary v tomto světě? To jsou dvě klíčové otázky, na které hledá odpovědi strategický tým města Karlovy Vary, který pracuje na strategii rozvoje města – StrategieKV° 2040. V rámci její přípravy uspořádala Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) ve spolupráci s magistrátem […]

Mise ICOMOS
2. 10. 2019

V Karlových Varech byla ve středu 2. října zakončena zakončena významná etapa snahy Karlových Varů a dalších deseti lázeňských měst Evropy o společný zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Všech jedenáct kandidátských měst napříč Evropou, včetně Karlových Varů, si v průběhu uplynulého měsíce prohlédli odborníci z nevládní organizace ICOMOS (International Council of Monuments and Sites / Mezinárodní rada památek a […]

Setkání obyvatel vnitrobloku
30. 9. 2019

Spolek Bieno uspořádal ve spolupráci s Vzbuďme Vary v pondělí 30. září 2019 debatu, které se zúčastnilo přibližně 30 obyvatel přilehlých domů. K debatě byli pozvání všichni tištěnou pozvánkou, která byla roznesena do poštovních schránek a vyvěšena na nástěnkách. Setkání mělo formu řízené diskuse a sběru podnětů. Každý měl možnost vyjádřit své osobní pocity a […]

Doporučení KAM KV° pro optimalizaci předprostoru Tržnice
18. 9. 2019

Výsledným stavem všech úprav prostoru u Tržnice by měl být veřejný prostor – náměstí s výrazně zklidněnou motorovou dopravou, který bude v první řadě sloužit pobytovým aktivitám obyvatel a pro konání řady společenských akcí – trhy, koncerty, veřejná shromáždění, atd. Nejen geografická poloha ve středu města ale i způsob, jakým tuto lokalitu plánovali naši předci, […]

Vernisáž výstavy „Památky Karlovarského kraje zapsané či nominované k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO“ před KAM KV° a komentovaná procházka „Co UNESCO přinese?“
9. 9. 2019

Jak může vypadat rozvoj moderního města v organizaci UNESCO? Jaká je budoucnost města Karlovy Vary po vstupu do UNESCO? Je možná soudobá výstavba i po vstupu města do UNESCO? ​O těchto otázkách jste mohli společně s týmem KAM KV° diskutovat při komentované procházce. Po procházce Vás jsme společně zahájili výstavu Památky Karlovarského kraje zapsané či […]

Návrh lokalit pro umístění sochy v Karlových Varech
6. 9. 2019

Rotary Klub vidí příležitost v umístění jezdecké sochy v Sadech Karla IV. před Císařskými lázněmi, a to nejenom díky výsledkům dotazování občanů, ale také proto, že Karlovarský kraj započal rekonstrukci významné historické budovy a v této souvislosti bude i nutná revitalizace veřejných prostranství před budovou, jehož součástí by se nové soudobé umělecké dílo mohlo stát. Návrh […]

Architekt Petr Hájek představil výsledek ověřovací studie
26. 8. 2019

V prostorách KAMu představil architekt Petr Hájek členům rady města výsledek své ověřovací práce. Předmětem této studie, kterou KAM inicioval, je ověření možností a limitů využití části komplexu budov Císařských lázní pro koncertní sál a zázemí Karlovarského symfonického orchestru (KSO). Podnětem pro zadání ověřovací studie byl workshop pořádaný na podzim loňského roku Karlovarským krajem na […]

Potenciál veřejného prostoru v souvislosti s MFF 2019
25. 7. 2019

Karlovy Vary jsou nejen lázeňským městem známým po celé Evropě zejména díky termálním léčivým pramenům, ale také díky každoročně konanému Mezinárodnímu filmovému festivalu. V roce 2019 proběhl v Karlových Varech již 54. ročník tohoto festivalu a k městu tak neodmyslitelně patří. Mezinárodní filmový festival, který každoročně navštíví kolem 10 tisíc návštěvníků, je důležitou událostí pro […]