Novinky

Probíhá jednání se zástupci Krajského úřadu
5. 11. 2018

Probíhá jednání pracovní skupiny Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy, která byla ustanovena Krajským úřadem. Ředitel KAMu Petr Kropp je účastníkem těchto jednání. Diskutují se možnosti výstavby nové budovy pro potřeby SUPŠ, rekonstrukce stávající budovy a další. O dalším postupu Vás budeme infromovat.

Zadání pro ověřovací studii umístění zázemí koncertního sálu v Císařských lázních
20. 10. 2018

Na základě zjištěných poznatků, provozních potřeb KSO, požadavků orgánů památkové péče a dalších, sestavila KAM KV° zadání pro studii, která má za cíl ověřit možnost umístění zázemí Karlovarského symfonického orchestru do prostoru budovy Císařských lázní a tzv. Rašelinového pavilonu. Návrh bude v rozsahu koncepční ověřovací studie, za dodržení památkové ochrany stanovené Ministerstvem kultury a za […]

Přednáška o přírodním pohřebnictví
16. 10. 2018

Jednu z účastnic workshopu, Blanku Dobešovou z organizace Ke kořenům, jsme pozvali na přednášku o přírodním pohřebnictví, která nám může rozšířit obzory v této oblasti. Více informací a záznam přednášky najdete v záložce Akce. Zdroj ilustračních fotografií: http://lesvzpominek.cz

Workshop nad hledáním využití
12. 10. 2018

Dne 12. 10. byl uskutečněn intenzivní workshop k nalezení optimálního řešení využití národní kulturní památky Císařské lázně Karlovy Vary. Tento workshop byl iniciován Karlovarským krajem.

Zadání studentům FA ČVUT
11. 10. 2018

KAM navázal spolupráci s Fakultou architektury, konkrétně s ateliérem Redčenkov – Danda. Studenti tohoto ateliéru se přijeli 11. října podívat na lokality, které budou mít za úkol zpracovat v rámci svých semestrálních prací. Jednou lokalitou je Vřídelní kolonáda a její přímé okolí, tou druhou soutok řek Ohře a Teplé. Studenti FA ČVUT se seznámili s […]

Zadání studentům FA ČVUT
11. 10. 2018

KAM navázal spolupráci s Fakultou architektury, konkrétně s ateliérem Redčenkov – Danda. Studenti tohoto ateliéru se přijeli 11. října podívat na lokality, které budou mít za úkol zpracovat v rámci svých semestrálních prací. Ve čtvrtek 11. 10. k nám dorazilo téměř 40 studentů Fakulty architektury ČVUT. Navštívili nás studenti prvního, druhého a posledního ročníku. Nejprve […]

Prohlídka budovy SUPŠ v rámci Dne architektury
28. 9. 2018

V rámci Dne architektury nás ředitelka školy, Ing. Šlechtová, provedla budovou školy. Měli jsme možnost nahlédnout do mnoha odborných i klasických učeben, tělocvičny, ateliérů i na dvůr školy. Stará budova z roku 1920 je od května minulého roku nepřístupná a v současné době je její budoucnost stále nejistá.

Nová místní iniciativa hledá využití
24. 8. 2018

Momentálně zde existuje místní iniciativa – aliance organizací a lidí, kteří připravují společný projektový záměr. KAM byl k jejich setkávání přizván jako odborný poradce. O dalším postupu této iniciativy Vás budeme informovat.

KAM KV° doporučil Radě města vyjádřit nesouhlas s odnětím památkové ochrany
23. 8. 2018

KAM KV° doporučil Radě města vyjádřit svůj nesouhlas s odnětím památkové ochrany pro historickou budovu Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech za kulturní památku. Rada města Karlovy Vary schválila Podnět k přezkumu rozhodnutí MK ČR, kterým bylo zrušeno prohlášení budovy Střední uměleckoprůmyslové školy za kulturní památku.

Mezioborový workshop odborníků na téma Umění se rozloučit
16. 8. 2018

Ve čtvrtek 16. 8. 2018 proběhl mezioborový workshop odborníků na téma “umění se rozloučit”, který definoval principy a zásady pro koncepční rekonstrukci obřadní síně, která bude zohledňovat vkus a potřeby lidí v 21. století. Kromě přípravy požadavků na plánovanou rekonstrukci obřadní síně byly formulovány i závěry ve věci „Krematoria v Karlovarském kraji“, která je stále […]

Vizuální styl náměstí Dr. M. Horákové
4. 8. 2018

Zástupci firmy CALUMA, vlastníci a provozovatele pavilónových objektů a podzemního parkování na náměstí Dr. Milady Horákové v Karlových Varech, požádali KAM KV o návrh konceptu pro jednotně uspořádané reklamy rozličných nájemních provozů sídlících v pavilonech. Stávající živelná reklama negativně ovlivňuje vzhled a atmosféru nejen pavilónových objektů, ale i celek tohoto pro Karlovy Vary důležitého veřejného […]

Hmotová ověřovací schémata kapacit dvorany a struktury prostor
5. 7. 2018