Novinky

Prohlídka budovy SUPŠ v rámci Dne architektury
28. 9. 2018

V rámci Dne architektury nás ředitelka školy, Ing. Šlechtová, provedla budovou školy. Měli jsme možnost nahlédnout do mnoha odborných i klasických učeben, tělocvičny, ateliérů i na dvůr školy. Stará budova z roku 1920 je od května minulého roku nepřístupná a v současné době je její budoucnost stále nejistá.

Nová místní iniciativa hledá využití
24. 8. 2018

Momentálně zde existuje místní iniciativa – aliance organizací a lidí, kteří připravují společný projektový záměr. KAM byl k jejich setkávání přizván jako odborný poradce. O dalším postupu této iniciativy Vás budeme informovat.

KAM KV° doporučil Radě města vyjádřit nesouhlas s odnětím památkové ochrany
23. 8. 2018

KAM KV° doporučil Radě města vyjádřit svůj nesouhlas s odnětím památkové ochrany pro historickou budovu Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech za kulturní památku. Rada města Karlovy Vary schválila Podnět k přezkumu rozhodnutí MK ČR, kterým bylo zrušeno prohlášení budovy Střední uměleckoprůmyslové školy za kulturní památku.

Mezioborový workshop odborníků na téma Umění se rozloučit
16. 8. 2018

Ve čtvrtek 16. 8. 2018 proběhl mezioborový workshop odborníků na téma “umění se rozloučit”, který definoval principy a zásady pro koncepční rekonstrukci obřadní síně, která bude zohledňovat vkus a potřeby lidí v 21. století. Kromě přípravy požadavků na plánovanou rekonstrukci obřadní síně byly formulovány i závěry ve věci „Krematoria v Karlovarském kraji“, která je stále […]

Vizuální styl náměstí Dr. M. Horákové
4. 8. 2018

Zástupci firmy CALUMA, vlastníci a provozovatele pavilónových objektů a podzemního parkování na náměstí Dr. Milady Horákové v Karlových Varech, požádali KAM KV o návrh konceptu pro jednotně uspořádané reklamy rozličných nájemních provozů sídlících v pavilonech. Stávající živelná reklama negativně ovlivňuje vzhled a atmosféru nejen pavilónových objektů, ale i celek tohoto pro Karlovy Vary důležitého veřejného […]

Hmotová ověřovací schémata kapacit dvorany a struktury prostor
5. 7. 2018

Doporučení KAM KV° pro další postup
3. 7. 2018

Doporučení KAM KV° pro další postup

Doporučení KAM KV° pro postup revitalizace komplexu Zámecké věže
3. 7. 2018

Zámecký vrch, objekt Zámecké věže a přilehlých prostorů nabízí již teď velký benefit coby vyhlídkové místo a relikt středověké historie města a je otázkou, jestli je potřeba tolik relativně komplikovaných stavebních zásahů, zvlášť když se vyjma nového podzemního prostoru muzea neuvažuje o jiné zásadní změně funkce. ​NAVRHOVANÝ POSTUP Realizovat návrh po etapách – Zámecký výtah […]