Novinky

Výstavba první etapy
2. 1. 2022

U ZŠ Poštovní postupně roste stavba spojovacího koridoru. Ten obsahuje podle doporučení KAM KV i stavební přípravu na další etapu stavby, konkrétně pro realizaci nových učeben v patře a školní auly. Tato další etapa je zahrnuta do ITI projektů města, které jsou připraveny pro nadcházející dotační výzvy.

Začala participace s veřejností
15. 12. 2021

V Kanceláři architektury města Karlovy Vary (KAM KV) plánujeme na jaře 2022 vyhlásit urbanisticko-architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí Dr. M. Horákové. Cílem je navrhnout důstojný prostor pro veřejné instituce, rozvoj místních podnikatelských aktivit a zároveň příjemné místo odpočinku a setkávání. Přispějte, prosím, svými podněty k vytvoření optimálního zadání pro účastníky soutěže. Zapojit se můžete vyplněním ankety na odkazu vary.urad.online nebo vyplněním dotazníku přímo v KAM KV. Dotazník je možné vyplnit do 20. února.

Představení konceptu studie odborné veřejnosti
15. 12. 2021

KAM KV lokalitu Staré vodárny zpracovává především z potřeby koncepčního řízeného rozvoje města, jehož stále nevyužitý potenciál leží v jeho samotném středu, ačkoliv se dlouhodobě rozrůstá především do volné krajiny. Pro spolupráci na tomto úkolu jsme oslovili kancelář Jiran a partner, která má bohaté zkušenosti s obdobnými projekty regenerace území brownfields a nedávno získala ocenění za […]

Schválení Strategie KV° 2040 zastupitelstvem
7. 12. 2021

Na posledním jednání zastupitelstva města Karlovy Vary byl zastupitelům představen nejen dokument, ale především proces, do kterého se podařilo zapojit přes 150 aktivních účastníků z různých oblastí městského života. Po prezentaci dokumentu, jeho cílů, procesu tvorby a implementace pak byla Strategie KV° 2040 městským zastupitelstvem schválena.

Debata nad návrhem
1. 12. 2021

Uspořádali jsme debatu nad návrhem revitalizace ulice Krymská především pro její obyvatele a uživatele. Po představení návrhu se rozvedla zajímavá debata s podnětnými myšlenkami, které nyní do studie zapracujeme. Jako závěr zatím vnímáme, že rozšíření počtu parkovacích stání je na úkor zeleně (pokud doplníme stromořadí v ulici) vhodné. Dále nám můžete k navrženému řešení posílat […]

Nové kontejnerové stání
3. 11. 2021

Kontejnery v Elitce dostaly nové ohrazení, které ještě bude doplněno o uzamykatelné dveře, aby bylo zamezeno vytváření nepořádku při jejich nevyžádaném vybírání. Součástí úpravy vnitrobloku bylo také osázení původního kontejnerového stání rostlinami, aby se starý zanedbaný kout proměnil v příjemnou zahrádku. Součástí další navazující akce ve vnitrobloku by měla být kultivace prostoru kolem nového kontejnerového stání, které […]

Prezentace zastupitelům a následné schválení zastupitelstvem
25. 10. 2021

V pondělí 25. 10. proběhla v Kanceláři architektury města Karlovy Vary prezentace pro městské zastupitele, kde KAM KV představil návrh tzv. Divadelního korza, tedy novou podobu Divadelního náměstí a celé lázeňské promenády pravého břehu řeky Teplé. Studie proměny tohoto důležitého veřejného prostoru řeší mimo jiné i umístění nové jezdecké sochy Karla IV. od akademického sochaře […]

Finalizace dokumentu | 2021
18. 10. 2021

V průběhu roku 2021 probíhala finalizace toho, co proběhlo na předchozích strategických workshopech – zapracování připomínek, kontrola, redakce, korektura a grafické zpracování. Tato práce probíhala opět v užším týmu Strategie KV° 2040.

Představili jsme projekt veřejnosti a debatovali o něm
18. 10. 2021

Nad novou podobou Divadelního náměstí a celé lázeňské promenády pravého břehu řeky Teplé jsme debatovali s veřejností. Představili jsme Vám názor KAMu, jak by mohlo celé korzo vypadat. Jakou funkci by mohlo Divadelní náměstí plnit? Jaké jsou možnosti řešení vyvážené dopravy? Jakou roli hraje zeleň v městském prostředí? Záznam debaty najdete v projektu Divadelní korzo […]

Studie byla dokončena
3. 10. 2021

Studie veřejného prostranství ve spolupráci se studiem Hlavatí architekti byla dokončena v roce 2021 a slouží pro MMKV jako podklad pro objednání dalších stupňů projektové dokumentace a následnou realizaci. Prohlédněte si její čistopis vpravo v záložce Dokumenty.

Během festivalu Den architektury proběhla komentovaná procházka městem
2. 10. 2021

Památkář Lubomír Zeman z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti, nás provedl a ukázal vazby architektury, města i vnější a vnitřní krajiny. Prošli jsme se pod korunami městských stromů, zastavili se v kolonádách a výklad se dotkl i okolní krajiny. Architekti z KAMu historii, kterou líčil Lubomír Zeman, doplnili o představení návrhu tzv. […]

Slavná lázeňská města Evropy převzala certifikáty UNESCO
1. 10. 2021

Slavná lázeňská města Evropy/Great Spa Towns of Europe obdržela certifikáty o vstupu do UNESCO. Stalo se tak v pátek 1. října během slavnostního večera v Karlovarském městském divadle za účasti představitelů měst zástupců zemí zapojených do sériové nominace na Seznam světového dědictví UNESCO. Symbolické certifikáty převzali zástupci měst a států z rukou náměstka ministra kultury […]