Novinky

Připravujeme územní studii ve spolupráci s atelierem Jiran a partner
1. 2. 2022

KAM KV° zpracoval pro území ve spolupráci s atelierem Jiran a partner územní studii, která bude po schválení vedením města sloužit jako podklad pro řízený rozvoj lokality. Nyní probíhá dodatečná úprava studie zapracováváním připomínek z projednání s karlovarskou odbornou veřejností, které proběhlo v prosinci roku 2021 a jeho záznam je dostupný v záložce projektu Stará […]

Začala práce na územní studii
1. 2. 2022

V listopadu 2021 vedení města Karlovy Vary objednalo u KAM KV° územní studii lokality Širšího centra. Na spolupráci byli osloveni atelier Jiran a partner pro oblast urbanismu a architektury, Ing. Jiří Oboznenko pro oblast silniční dopravy, společnost Progi pro oblast železniční infrastruktury a společnost 4ct pro vytvoření ekonomické rozvahy možných scénářů rozvoje území. Tým spolupracujících odborníků […]

Karlovy Vary mají nový územní plán 
25. 1. 2022

Zastupitelstvo města na lednovém zasedání schválilo návrh nového územního plánu. Ten po 15 dnech od vyvěšení na úřední desce vstoupí v platnost a KAM KV již v souladu s jeho podobou na některé lokality připravuje rozvojové územní studie. Je třeba neopomíjet fakt, že územní plánování je kontinuální činnost založená na pravidelně aktualizovaných analýzách a řadě dalších podkladů, které […]

Vypořádání připomínek SEA
10. 1. 2022

KAM KV ve spolupráci vypořádal připomínky Krajského úřadu v rámci hodnocení dokumentu SEA, tedy Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Pokud dokument schválí zastupitelstvo města, stane se závazným podkladem pro dopravní politiku města a bude zapracován do územního plánu v rámci jeho pravidelné aktualizace.

Výzva k podání nabídky – zpracování architektonické studie interiéru nové pobočky městského infocentra
4. 1. 2022

Pro nové infocentrum jsou vymezeny prostory dnešní balíkovny, viz dokumenty níže. Podání nabídek končí 27. 1. 2022. Více informací najdete vpravo v záložce Dokumenty.

Probíhají stavební úpravy předprostoru – leden 2022
3. 1. 2022

V současné době probíhá rekonstrukce nástupních prostor MHD podle původní projektové dokumentace, která v zásadě počítá se zachováním stávajícího uspořádání prostoru, tedy se stávajícím centrálním nástupním ostrůvkem před budovou Tržnice. Změnou oproti minulosti bude umožnění průchodu prostorem pouze v okrajových koncích nástupního ostrůvku, což byla podmínka dopravního inspektorátu kvůli zvýšení bezpečnosti a zamezení případnému střetu chodce s autobusem. KAM […]

Výstavba první etapy
2. 1. 2022

U ZŠ Poštovní postupně roste stavba spojovacího koridoru. Ten obsahuje podle doporučení KAM KV i stavební přípravu na další etapu stavby, konkrétně pro realizaci nových učeben v patře a školní auly. Tato další etapa je zahrnuta do ITI projektů města, které jsou připraveny pro nadcházející dotační výzvy.

Začala participace s veřejností
15. 12. 2021

V Kanceláři architektury města Karlovy Vary (KAM KV) plánujeme na jaře 2022 vyhlásit urbanisticko-architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí Dr. M. Horákové. Cílem je navrhnout důstojný prostor pro veřejné instituce, rozvoj místních podnikatelských aktivit a zároveň příjemné místo odpočinku a setkávání. Přispějte, prosím, svými podněty k vytvoření optimálního zadání pro účastníky soutěže. Zapojit se můžete vyplněním ankety na odkazu vary.urad.online nebo vyplněním dotazníku přímo v KAM KV. Dotazník je možné vyplnit do 20. února.

Představení konceptu studie odborné veřejnosti
15. 12. 2021

KAM KV lokalitu Staré vodárny zpracovává především z potřeby koncepčního řízeného rozvoje města, jehož stále nevyužitý potenciál leží v jeho samotném středu, ačkoliv se dlouhodobě rozrůstá především do volné krajiny. Pro spolupráci na tomto úkolu jsme oslovili kancelář Jiran a partner, která má bohaté zkušenosti s obdobnými projekty regenerace území brownfields a nedávno získala ocenění za […]

Schválení Strategie KV° 2040 zastupitelstvem
7. 12. 2021

Na posledním jednání zastupitelstva města Karlovy Vary byl zastupitelům představen nejen dokument, ale především proces, do kterého se podařilo zapojit přes 150 aktivních účastníků z různých oblastí městského života. Po prezentaci dokumentu, jeho cílů, procesu tvorby a implementace pak byla Strategie KV° 2040 městským zastupitelstvem schválena.

Debata nad návrhem
1. 12. 2021

Uspořádali jsme debatu nad návrhem revitalizace ulice Krymská především pro její obyvatele a uživatele. Po představení návrhu se rozvedla zajímavá debata s podnětnými myšlenkami, které nyní do studie zapracujeme. Jako závěr zatím vnímáme, že rozšíření počtu parkovacích stání je na úkor zeleně (pokud doplníme stromořadí v ulici) vhodné. Dále nám můžete k navrženému řešení posílat […]

Nové kontejnerové stání
3. 11. 2021

Kontejnery v Elitce dostaly nové ohrazení, které ještě bude doplněno o uzamykatelné dveře, aby bylo zamezeno vytváření nepořádku při jejich nevyžádaném vybírání. Součástí úpravy vnitrobloku bylo také osázení původního kontejnerového stání rostlinami, aby se starý zanedbaný kout proměnil v příjemnou zahrádku. Součástí další navazující akce ve vnitrobloku by měla být kultivace prostoru kolem nového kontejnerového stání, které […]