Aktuality

Podepsání nominace Great Spas of Europe v Paříži
22. 1. 2019

Karlovy Vary jsou o krok blíže k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. V úterý 22. ledna byla na českém velvyslanectví v Paříži slavnostně podepsána nominační dokumentace jedenácti evropských lázeňských měst, která společně o zápis usilují. Významného ceremoniálu se zúčastnila také delegace města Karlovy Vary vedená primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou. Více informací najdete ZDE. Oficiální web sériové nominace […]

Šance pro oživení staré vodárny
16. 1. 2019

KAM KV° společně s neformálním sdružením Kreativní region uspořádal workshop, který přinesl inspiraci pro možnost nového využití areálu staré vodárny v Karlových Varech. Kreativní region, iniciativa kreativních místních lidí a neziskových organizací, představil a konzultoval 16. ledna svůj projekt se zástupci zajímavých projektů, které se realizovaly v jiných městech. Jsme moc rádi, že  pozvání přijali […]

1. workshop s odbornou veřejností
18. 12. 2018

Dne 18. 12. se v prostorách KAM KV° sešla místní odborná veřejnost z řad architektů, projektantů a odborníků z jiných oblastí, aby se prostřednictvím prezentace pana Ing. Roháče seznámila s právě tvořeným dokumentem a následně na toto téma mohla vést věcnou diskuzi. Karlovy Vary pracují na Plánu udržitelné městské mobility a Generelu dopravy, které vytváří […]

Náměty KAM KV° na revitalizaci prostoru před tržnicí
6. 12. 2018

KAM KV° nyní ověřuje, jaké jsou možnosti revitalizace prostoru, která by již byla prvním krokem k dosažení cílového stavu, tedy realizaci náměstí v pravém slova smyslu. Jako hlavní náměty jsou v souvislosti s právě připravovaným Plánem udržitelné městské mobility dopravní zklidnění v lokalitě, vymístění meziměstské dopravy do prostoru dolního nádraží, efektivnější organizace parkování, rozšíření pěší […]

Ověřovací studie pro možnou rekonverzi kina ve Staré Roli
4. 12. 2018

KAM KV° dostal za úkol ověřit možnosti realizace komunitního centra a bydlení, které by se stalo přirozeným centrem panelového sídliště a obsahovalo prostory pro volnočasové aktivity. Forma a náplň nového komunitního centra bude předmětem diskuzí s místními spolky, občany a komunitami a bude hledán společný konsenzus, který pomůže definovat podrobné zadání. Objekt kina: Záměrem KAMu […]

Proběhl čtyřdenní workshop studentů architektury
19. 11. 2018

Jak už jsme Vás informovali dříve, navázali jsme spolupráci s Fakultou architektury ČVUT, konkrétně s ateliérem Redčenkov – Danda a ZAN Amblerová. Studenti přijeli do Karlových Varů, kde intenzivně pracovali na zadání, které dostali od KAMu. Studenti během svého čtyřdenního pobytu trávili čas prací na důkladné analýze lokality soutoku řek Ohře a Teplé, ke které […]

KAMjdeme° – 1. veřejné setkání s občany v Rybářích
5. 11. 2018

KAM KV° 5. listopadu v Rybářích odstartoval nový cyklus setkávání s obyvateli různých městských částí Karlových Varů. Jednou měsíčně v rámci tohoto cyklu vyjde KAM za Vámi, aby zjistil, jak se v dané lokalitě žije, co zde obyvatelům chybí a co pro ně může udělat.  První setkání tohoto typu proběhlo 5. listopadu od 17 hodin […]

Probíhá jednání se zástupci Krajského úřadu
5. 11. 2018

Probíhá jednání pracovní skupiny Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy, která byla ustanovena Krajským úřadem. Ředitel KAMu Petr Kropp je účastníkem těchto jednání. Diskutují se možnosti výstavby nové budovy pro potřeby SUPŠ, rekonstrukce stávající budovy a další. O dalším postupu Vás budeme infromovat.

Zadání pro ověřovací studii umístění zázemí koncertního sálu v Císařských lázních
20. 10. 2018

Na základě zjištěných poznatků, provozních potřeb KSO, požadavků orgánů památkové péče a dalších, sestavila KAM KV° zadání pro studii, která má za cíl ověřit možnost umístění zázemí Karlovarského symfonického orchestru do prostoru budovy Císařských lázní a tzv. Rašelinového pavilonu. Návrh bude v rozsahu koncepční ověřovací studie, za dodržení památkové ochrany stanovené Ministerstvem kultury a za […]

Přednáška o přírodním pohřebnictví
16. 10. 2018

Jednu z účastnic workshopu, Blanku Dobešovou z organizace Ke kořenům, jsme pozvali na přednášku o přírodním pohřebnictví, která nám může rozšířit obzory v této oblasti. Více informací a záznam přednášky najdete v záložce Akce. Zdroj ilustračních fotografií: http://lesvzpominek.cz

Workshop nad hledáním využití
12. 10. 2018

Dne 12. 10. byl uskutečněn intenzivní workshop k nalezení optimálního řešení využití národní kulturní památky Císařské lázně Karlovy Vary. Tento workshop byl iniciován Karlovarským krajem.

Zadání studentům FA ČVUT
11. 10. 2018

KAM navázal spolupráci s Fakultou architektury, konkrétně s ateliérem Redčenkov – Danda. Studenti tohoto ateliéru se přijeli 11. října podívat na lokality, které budou mít za úkol zpracovat v rámci svých semestrálních prací. Jednou lokalitou je Vřídelní kolonáda a její přímé okolí, tou druhou soutok řek Ohře a Teplé. Studenti FA ČVUT se seznámili s […]