KAM KV pracuje na urbanistické studii / prosinec 2020
30. 12. 2020

KAM KV je pověřen radou města zpracováním studie rozvoje areálu Staré vodárny a přilehlých lokalit. Mezi důležité premisy celkového návrhu patří udržení areálu ve vlastnictví města a naplňování Strategie KV 2040. Areál vnímáme jako lokalitu, která může sehrát významnou roli v rozvoji města ve formě vytvoření alternativní nabídky bydlení i jiných funkcí pro nové i […]

KAM KV doporučil zastupitelstvu nebourat
18. 12. 2020

Na prosincovém jednání zastupitelstva byla kromě jiného řešena i oprava Vřídelní síně a s tím spojené téma budoucnosti Vřídelní kolonády jako celku. KAM KV k tomuto tématu představil své doporučení budovu Vřídelní kolonády v jedinečném bruselském stylu nebourat ale opravit a dále využívat v rekonstruované podobě. Doporučení se opírá o několik klíčových faktů: Stavebně technický […]

Strategické workshopy | 2019 – 2020
30. 11. 2020

Strategie rozvoje města Karlovy Vary získává konkrétní obrysy. Maximální podpora učitelů, školy stávající se moderními komunitními centry městských částí, důsledný rozvoj kritického myšlení nebo kreativity. Tyto a řadu dalších aktivit obsahuje téma vzdělávání a osvěty v nově připravované StrategiiKV. Ve středu 11. 12. 2019 od 14:00 hodin proběhne v Alžbětiných lázních další ze sérií workshopů […]

Posluchači 2. běhu studia MBARE absolvovali workshop v Karlových Varech / září 2020
30. 9. 2020

Posluchači 2. běhu MBARE absolvovali v pátek 18. září exkurzi do Karlových Varů, díky níž se mohli osobně seznámit s lokalitou developerského projektu, pro který jim byla zadána lokalita staré vodárny a její okolí. Developerský projekt reálného pozemku zpracovávají posluchači k závěrečné obhajobě MBARE studia. Cílem zpracovaných závěrečných prací je naleznutí efektivního a efektního využití […]

Doporučení KAM KV° pro postup ve věci budoucího využití areálu Staré vodárny v Karlových Varech/ březen 2020
30. 3. 2020

KAM KV zhodnotil záměry a návrhy obou skupin z pohledu celostního koncepčního rozvoje města, jeho využívání a urbanistických vazeb na přímé okolí a doporučuje: Areál ponechat ve vlastnictví města, které stanoví jasné podmínky pro jeho rozvoj a bude smluvním partnerem pro obě iniciativy. Využít synergii navrhovaných funkcí obou záměrů. Objasnit pro navrhované provozní funkce obou […]

Aktualizace Strategie KV°
18. 6. 2019

Kvůli této otázce inicioval KAM KV ve středu 18. července setkání pana primátora se zástupci Výboru strategického rozvoje, Odboru strategií a dotací, zástupkyní CzechInvestu a členy KAM KV. Tématem bylo zhodnocení diskuze o Strategickém plánu udržitelného rozvoje města KV (SPURM), který byl prezentován v květnu na 3. setkání Echo KV, dalšími tématy byly priority a […]

Dva projekty – diskuse, rozhodování / únor 2019
20. 2. 2019

V KAM KV° proběhlo setkání zástupců FUTURA nová vodárna a Kreativního regionu, kteří společně diskutovali možnost vzájemného propojení projektů a případné spolupráce. Na spolupráci se nakonec nedomluvili. V současné době vznikla při magistrátu města pracovní skupina pro areál Staré vodárny, které se postupně oba dva projekty představily. V horizontu několika měsíců se tato skupina, která […]

Vznik pracovní skupiny
30. 1. 2019

V roce 2019 vznikla Pracovní skupina, která dostala za úkol vyřešit konstrukce objektu, které jsou v havarijním stavu. Nyní probíhá oprava objektu. KAM byl vedením města požádán o dopracování studie z roku 2018 a ve spolupráci se SPLZAKem vytvořit vizi funkčního a architektonického řešení objektu Vřídelní kolonády.

Šance pro oživení staré vodárny
16. 1. 2019

KAM KV° společně s neformálním sdružením Kreativní region uspořádal workshop, který přinesl inspiraci pro možnost nového využití areálu staré vodárny v Karlových Varech. Kreativní region, iniciativa kreativních místních lidí a neziskových organizací, představil a konzultoval 16. ledna svůj projekt se zástupci zajímavých projektů, které se realizovaly v jiných městech. Jsme moc rádi, že  pozvání přijali […]

Nová místní iniciativa hledá využití
24. 8. 2018

Momentálně zde existuje místní iniciativa – aliance organizací a lidí, kteří připravují společný projektový záměr. KAM byl k jejich setkávání přizván jako odborný poradce. O dalším postupu této iniciativy Vás budeme informovat.

Doporučení KAM KV° pro další postup
3. 7. 2018

Doporučení KAM KV° pro další postup