Divadelní korzo

studie revitalizace území

Karlovy Vary mají kvalitní základ v lázeňské tradici, dochované architektuře a urbanistické struktuře centra i jednotlivých městských částí. Ústředním tématem veřejných prostranství v Karlových Varech je zdraví, které přirozeně navazuje na městské gró, a to lázeňství.

 

Současný stav jižního vstupu do lázeňské čtvrti města je neutěšený. Okolí Císařských lázní, Vřídelní kolonády a Divadelního náměstí včetně pravobřežní komunikace ul. Marianskolázeňská, ul. Nová Louka a ul. Vřídelní vyžaduje celkovou revitalizaci s jasně nastavenými principy. V minulosti byla podle autorského a celostního architektonického návrhu realizovaná rekonstrukce veřejných prostranství na levém břehu řeky Teplé - Staré louce. Nyní je dalším logickým krokem přikročit k celostnímu řešení pravobřežního prostoru s vizí vytvořit v rámci lázeňského centra jednotný celek. Aktuální rekonstrukce budovy Císařských lázní a její přeměna pro kulturní využití, obnova Vřídelní kolonády a důstojné umístění nové jezdecké sochy Karla IV. urychleně vyžadují postupnou kultivaci této lázeňské promenádní osy.

Zdroj: Infocentrum KV
Zdroj: Infocentrum KV

Zdroj: Infocentrum KV

Zdroj: Infocentrum KV
Zdroj: Infocentrum KV

Zdroj: Infocentrum KV

1/3

Divadelním korzem nazýváme tyto lokality:

Divadelní náměstí

Vřídelní ulice

Nová louka

Sady Karla IV.

Náhled do dokumentu

Náhled do dokumentu - celý je k vidění na odkazu výše ↑
Náhled do dokumentu - celý je k vidění na odkazu výše ↑

Náhled do dokumentu - celý je k vidění na odkazu výše ↑
Náhled do dokumentu - celý je k vidění na odkazu výše ↑

Náhled do dokumentu - celý je k vidění na odkazu výše ↑
Náhled do dokumentu - celý je k vidění na odkazu výše ↑

Náhled do dokumentu - celý je k vidění na odkazu výše ↑
Náhled do dokumentu - celý je k vidění na odkazu výše ↑

1/7

Aktuálně k tématu

Online rozhovor s Ateliérem Krejčiříkovi / 6. 4. 2021

Druhou částí prezentace byl rozhovor s krajinářskými architekty z Ateliéru Krejčiříkovi, kteří s námi spolupracují na zpracování architektonické studie revitalizace Sadů Karla IV. a okolí Císařských lázní. Spolu s námi připravili komplexní návrh navazující na původní kompoziční řešení a nyní pracují na detailním osazovacím plánu pro samotnou realizaci.

Online přednáška Od Císařských lázní k Vřídlu / 18. 2. 2021

Druhá online přednáška KAMu seznámila s historií a dalšími důležitými vazbami v této lokalitě.

Proč je důležité řešit toto území jako celek?

Jakou funkci má toto území plnit?

Jaké jsou možnosti umístění nové jezdecké sochy od prof. Gabriela?   

Promluvil nový kolega KAMu Ing. arch. Jan Lebl.

Prezentace radě města a Rotary klubu / 2. 2021

KAM prezentoval rozpracovanou koncepční studii Divadelního korza a detailněji rozpracovaná umístění jezdecké sochy v rámci řešeného území Radě města Karlovy Vary a zástupcům Rotary klubu.

Dopravní řešení / 2. 2021

Na dopravním řešení externě spolupracujeme s dopravním specialistou Ing. Syrovým, který má za sebou spolupráci s pražským IPRem a řadou architektů na projektech veřejných prostranství.

Studie revitalizace Sadů Karla IV. / 1. 2021

KAM KV oslovil pro externí spolupráci na zpracování studie revitalizace Sadů Karla IV. a okolí Císařských lázní ateliér Krejčiříkovi. V jejich portfoliu nalezneme reference rekonstrukce Lednicko-valtického areálu, UNESCO zahrad v Kroměříži nebo zahrad hospitálu Kuks.  Pro KAM KV připraví detailní osazovací plán navazující na původní kompoziční řešení.

Spolupráce s Karlovarským krajem / 12. 2020

Proběhla schůzka na krajském úřadě Karlovarského kraje ohledně řešení veřejného prostoru v okolí právě rekonstruované budovy Císařských lázní. Byla domluvena spolupráce na tomto projektu.

Studie revitalizace území lázeňského korza / 11. 2020

KAM začal pracovat na koncepční studii revitalizace území lázeňského korza od Vřídelní kolonády po Císařské lázně. V koncepční studii budou definovány prostorové principy, dopravní řešení a sjednocující prvky pro celé území.

Příprava zadání pro návrh a revitalizaci / 10. 2020

V současnosti probíhá ve spolupráci vedení města, KAM KV° a dalších dotčených orgánů příprava zadání pro návrh a následnou realizaci revitalizace Divadelního náměstí, kde budou definovány požadavky na technické, provozní, estetické a jiné aspekty.

O vítězném návrhu jezdecké sochy ze soutěže pořádané karlovarským Rotary klubem diskutovali odborníci v oblasti architektury, urbanismu a teorie umění. Odborného workshopu se zúčastnil i autor vítězného návrhu sochař a pedagog Michal Gabriel. Diskutovalo se umístění soudobého výtvarného díla, jak naložit a kultivovaně postupovat se stávající plastikou panovníka v zamýšlené lokalitě Sadů Karla IV. a úpravy tohoto konkrétního veřejného prostoru. Z workshopu vzešly tři varianty umístění - Sady Karla IV., Divadelní náměstí a koncept tzv. přesouvání sochy po městě. To by iniciovalo obnovu veřejných prostranství, ve kterých by byla umístěna.

Více o projektu Jezdecká socha Karla IV. najdete ZDE