Kontakt pro média

Mgr. Jana Boukalová
PR a komunikace
+420 721 988 449
j.boukalova@kamkv.cz

Tiskové zprávy

“Nebourej, transformuj!” je mottem dvanáctého ročníku festivalu Den architektury
21. 9. 2022

Den architektury – nejrozsáhlejší festival o architektuře u nás ve dnech 30. 9. až 6. 10. opět nabídne stovky zdarma přístupných akcí ve stovce měst a obcí po celé České republice i na Slovensku. Mottem letošního ročníku festivalu je “Nebourej, transformuj!”, a program se tak z velké části zaměří na ekologický, ekonomický i etický rozměr […]

Zámecká věž se otevře veřejnosti a nabídne interaktivní výstavu o Slavných lázeňských městech Evropy
15. 6. 2022

Zámecká věž nad Tržní kolonádou je pozůstatkem hradu, který nechal vystavět v roce 1349 Karel IV. Zajímavostí je možný přístup výtahem na Zámecký vrch. Po dlouhých letech, kdy byla většina věže nevyužívaná a nepřístupná veřejnosti, se nyní probouzí k životu. Při příležitosti prvního výročí zápisu Karlových Varů spolu s dalšími 10 evropskými městy na Seznam světového dědictví […]

Nelegální demolice bývalé tělocvičny na dlouho opět poškodí obraz města
17. 3. 2022

V posledních dnech rezonuje karlovarskou veřejností téma plánované demolice bývalé tělocvičny v ulici Kolmá. Nejde o prestižní hotel nebo slavné lázeňské zařízení a člověk by mohl tento případ snadno přehlédnout, kdyby neznal novodobou historii města, kdy bylo bourání historicky cenných objektů bez ohledu na jakákoliv pravidla na denním pořádku. Nelze se tak divit, když po nedávné demolici budovy bývalého policejního ředitelství nabyde oprávněného dojmu, že se tyto praktiky divokých devadesátek vrací.

4 roky KAMu – Kancelář architektury města Karlovy Vary slaví čtvrté narozeniny
22. 2. 2022

Čtyři roky uběhly od založení příspěvkové organizace Kancelář architektury města Karlovy Vary. Ta nadále pracuje na důležitých dlouhodobých koncepčních projektech (např. Strategie KV° 2040, tedy jak by město mělo vypadat a fungovat za 20 let), zlepšuje kvalitu veřejných prostranství (ať už rekonstrukcí předprostoru kostela sv. Máří Magdalény, nebo umístění karlovarských židlí a stolků), pracuje na proměně konkrétních budov celoměstského významu (Vřídelní kolonáda, vestavba multifunkčního sálu do dvorany Císařských lázní), a komunikuje tyto projekty veřejnosti. K příležitosti svého výročí připravil KAM KV hned 3 akce, které Vám práci kanceláře přiblíží.

Den architektury v Karlových Varech letos nabídne pestrý program
24. 9. 2021

Festival Den architektury opět láká na bohatý a zdarma přístupný program několika set akcí po celé republice i na Slovensku, který nabídne výpravy za architekturou známou i neznámou, a to vždy s odborným výkladem. Paralelně se Dnem architektury probíhá letos po desáté i jeho sesterský festival Film a architektura, který pravidelně nabízí v kinech výběr těch nejzajímavějších filmů se zaměřením na kvalitní architekturu a proměnu našeho životního prostředí související s výstavbou měst a staveb. V Karlových Varech pořádá akce ke Dni architektury Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV). Těšit se můžete na komentovanou procházku, koncert a loutkové představení v běžně nepřístupné kapli nebo promítání filmu.

Jaké jsou možné přístupy k budově Vřídelní kolonády a jejímu okolí? Kancelář architektury města Karlovy Vary zve na diskuzi s odborníky
3. 9. 2021

Jaká je pozice architektury 60. a 70. let 20. století v kontextu vnímání současné společnosti? A jaká je pozice Vřídelní kolonády na seznamu architektury bruselského stylu? K diskuzi o hodnotách architektury 60. - 70. let a konkrétně Vřídelní kolonády přizvala Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) do diskuze odborníky v oboru architektura. Diskuze proběhne v úterý 7. 9. 2021 od 18 hodin ve 2. patře Vřídelní kolonády, vstup je zdarma.

K chrámu sv. Máří Magdalény se vrátila historická dlažba
20. 6. 2021

Po několika desítkách let, kdy bylo okolí nejvýraznější barokní památky Karlových Varů chrámu sv. Máří Magdaleny pokryto nesouvislou vrstvou rozpraskaného asfaltu, došlo ke komplexní rekonstrukci. K obnově povrchu veřejného prostranství byla použita původní křemencová dlažba, která byla při rekonstrukci odhalena. Touto akcí byla uzavřena velká revitalizace ulice Moravská, k níž náměstí Svobody, tedy okolí barokního kostela, přiléhá. […]

Lázeňskou krajinou ku zdraví – komentovaná procházka po lázeňských lesích s docentem Petrem Koliskem
19. 5. 2021

​Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) zve všechny zájemce na komentovanou procházku po lázeňských lesích s docentem Petrem Koliskem, která proběhne v neděli 23. 5. od 15 hodin, sraz účastníků je stanoven před KAM KV na náměstí Dr. M. Horákové. Člověk se vyvíjel vždy v úzkém vztahu k životnímu prostředí, které ho obklopovalo a využíval přírodních […]

3 roky – 3 akce s KAMem
15. 2. 2021

Přestože Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) prochází nyní v souvislosti s nečekaným odvoláním ředitele Petra Kroppa složitým obdobím, blíží se doba, kterou si každý rok připomínáme, a to založení této kanceláře. Už tři roky příspěvková organizace města pracuje na důležitých úkolech – jaká je budoucí vize města, jak bude město vypadat za 20 let,  nastavuje […]

VARY 1960 – přijďte se bavit o 60leté architektuře v obrazu města
2. 9. 2020

Architektura 60. až 80. let je v povědomí veřejnosti rozporuplně vnímána. Přestože urbanismus, veřejný prostor a budovy byly navrhovány v době budování socialismu a realizovány v době normalizace, její tvůrci byli mnohdy ovlivněni progresivními vlivy zakázaného západu. Bruselský styl, pozdní tvorba Le Corbusiera, brutalismus, skandinávský design a architektura a později postmoderna ovlivnily duch místa světoznámého […]

O tom, co město ještě unese a další projekty české umělkyně Kateřiny Šedé
9. 7. 2020

O umělcích bez ambicí. O vesnici, kde všichni dělali totéž. O normálním životě v nenormální době. O sousedech, kteří se neznali a poslali si dárek. O holce, co přelezla osmdesát plotů. O sousedech Steava Jobse. O Londýně, kde se mluví česky. O čtvrti, která straší. O turistech, co pomáhali. O tom, co město ještě unese. Kateřina Šedá představí v pondělí 13. 7. od 18 hodin v Kanceláři architektury města Karlovy Vary (KAM KV) svoje klíčové projekty a ukáže způsoby, jak pomocí uměleckých akcí dosáhnout participace místní populace na komunitním životě daného místa.

O umístění jezdecké sochy Karla IV. diskutovali odborníci
17. 6. 2020

O vítězném návrhu soutěže o sochu Karla IV., kterou v roce 2017 uspořádal místní Rotary klub, diskutovali odborníci v oblasti architektura, urbanismus a teorie umění. Zájem o umění v Karlových Varech projevila architektka Pavla Melková, kurátor a ředitel Galerie Jaroslava Fragnera Dan Merta a teoretik moderního a současného umění Karel Císař. Odborného workshopu na téma Umístění jezdecké sochy, který pořádala Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) spolu s realizačním týmem Jezdecká socha, se zúčastnil i autor vítězného návrhu prof. akademický sochař Michal Gabriel.

Dva roky s Kanceláří architektury města Karlovy Vary
24. 2. 2020

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV°) oslaví 1. března už 2 roky od svého založení. Za tu dobu zprovoznila a sestavila tým odborníků, který se svým koncepčním přístupem městského plánování buduje důvěru nejenom u politické reprezentace, ale i odborné a laické veřejnosti. Komunikace s veřejností a  koordinace projektů celoměstského významu patří k základním pilířům činnosti KAMu. V pátek 28. února bude od 12 hodin KAM otevřen veřejnosti a od 17 hodin se bude slavit kulturou.