Dokument Strategie a Manuál koncepčního přístupu

k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary

logo bez pozadí2.png
logo KK barevne.png
MCA sro 2011 logo cerne pruhledne.png
KV_LOGO_BW.png

Veřejná prostranství města Karlovy Vary patří k základním prvkům urbanistické sídelní struktury a jsou její nedílnou součástí. Zjednodušeně řečeno - veřejné prostory jsou vizitkou města. Veřejná prostranství v intravilánu města Karlovy Vary vyjma lázeňské čtvrti postrádají ve většině celistvost, přívětivost a důstojnost hodnou významu krajského a lázeňského města mezinárodního významu.

Kancelář architektury města ve spolupráci s Doc. Ing. arch. Pavlou Melkovou dlouhodobou připraví koncepční strategii obnovy a rozvoje veřejných prostorů města Karlovy Vary a Manuál veřejných prostranství, které budou praktickým nástrojem pro naplnění cílů strategie pro plánování a postupnou revitalizaci, údržbu a provozování veřejných prostorů v intravilánu města. Dokumenty budou vypracovány ve spolupráci s KAM KV°. V průběhu tvorby dokumentace budou probíhat konzultace se zástupci magistrátu, dotyčných odborů a organizací města, které se podílejí na správě a údržbě města.

Aktuálně k tématu

 

Dokument Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary byl dokončen a je k dispozici pro všechny / 22. 6. 2021

Dokument Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary byl dnes prezentován Zastupitelstvu města Karlovy Vary a byl vzat na vědomí. Cílem dokumentu je předat zkušenosti a poznatky autorů a všech spolupracujících aktérů města, jak začít k tvorbě, obnově a správě veřejného prostoru v Karlových Varech koncepčně přistupovat.

 

Dokument by se měl stát důležitým podkladem pro dlouhodobé a střednědobé strategické plánování i každodenní rozhodování aktérů, kteří se na rozvoji veřejných prostranství v Karlových Varech společně podílejí. Stejně tak je dokument k dispozici obyvatelům města, kterým srozumitelně přibližuje význam a dopad kvality veřejných prostranství na jejich každodenní život a podnítí jejich zájem o tuto problematiku.

 

Vydání brožury, která představuje hlavní principy a myšlenky dokumentů / 22. 12. 2020

O Strategii a Manuálu koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary - jsou první rovinou, přes kterou město vnímáme a poznáváme, jsou místem, kde ve městě trávíme nejvíce času, mají významný vliv na to, jak se lidé ve městě cítí a chovají, svou fyzickou podobou a funkcemi formují společenský život ve městě.

IMG_0188.JPG

KAM připravil krátký seriál o tvorbě veřejných prostranství / 04 - 06 2020

Na konci dubna jsme vzhledem k pandemické situaci nemohli pořádat přednášky či jiné akce. Rozhodli jsme se proto, že se vypravíme my k Vám. Připravili jsme sérii krátkých videí, která představila naši spolupráci s MCA ateliérem na vznikajících dokumentech, a to Strategii a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary.

Prezentace návrhu dokumentu vedoucím pracovníkům příslušných odborů MMKV / 12. 12. 2020

Prezentaci právě zpracovávaného dokumentu Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary, který pro naše město zpracovává MCA atelier Praha pod vedením paní docentky architekty Pavly Melkové společně s Kanceláří architektury města Karlovy Vary, si zpracovatele připravili pro vedoucí pracovníky příslušných odborů MMKV.

IMG_4960.JPG

Veřejná diskuse a promítání filmu - KAM na MFF – film – architektura – veřejný prostor  / 1. 7. 2019

Jak může filmový festival přispět ke kvalitě veřejného prostoru Karlových Varů a jak může kvalitní veřejný prostor pomoci festivalu? Město Karlovy Kary se rozhodlo ve spolupráci s Kanceláří architektury města a MCA atelierem začít řešit kvalitu svých veřejných prostranství. Jaká jsou pojítka mezi mezinárodní filmovou událostí a každodenním životem města? Jak vnímají veřejný prostor Karlových Varů jeho návštěvníci a čím je filmový festival v očích místní veřejnosti? Veřejná diskuse bude hledat průsečíky možné spolupráce organizátorů festivalu, městské samosprávy a architektů.

IMG_2374.JPG

Více informací a závěry diskuse najdete

Workshop s klíčovými odborníky / 18. 6. 2019

Cílem workshopu bylo získat maximum informací o území a životě ve Varech od každodenních přímých aktérů – vstupní informace pro formulování Strategie a přímá komunikace s aktéry jejich zapojení do procesu. MCA atelier se sešel se zástupci klíčových městských organizací.

IMG_2011.JPG

Více informací a závěry workshopu najdete