Veřejná prostranství města Karlovy Vary patří k základním prvkům urbanistické sídelní struktury a jsou její nedílnou součástí. Zjednodušeně řečeno - veřejné prostory jsou vizitkou města. Veřejná prostranství v intravilánu města Karlovy Vary vyjma lázeňské čtvrti postrádají ve většině celistvost, přívětivost a důstojnost hodnou významu krajského a lázeňského města mezinárodního významu.

Kancelář architektury města ve spolupráci s Doc. Ing. arch. Pavlou Melkovou dlouhodobou připraví koncepční strategii obnovy a rozvoje veřejných prostorů města Karlovy Vary a Manuál veřejných prostranství, které budou praktickým nástrojem pro naplnění cílů strategie pro plánování a postupnou revitalizaci, údržbu a provozování veřejných prostorů v intravilánu města. Dokumenty budou vypracovány ve spolupráci s KAM KV°. V průběhu tvorby dokumentace budou probíhat konzultace se zástupci magistrátu, dotyčných odborů a organizací města, které se podílejí na správě a údržbě města.

Fáze 1 (duben 2019 – prosinec 2019): Vytvoření dokumentu Strategie rozvoje veřejných prostranství
Fáze 2 (září 2019 - březen 2020): Vytvoření dokumentů Manuál veřejných prostranství a design manuál

Aktuálně k tématu

KAM připravil krátký seriál o tvorbě veřejných prostranství / 04 - 06 2020

Na konci dubna jsme vzhledem k pandemické situaci nemohli pořádat přednášky či jiné akce. Rozhodli jsme se proto, že se vypravíme my k Vám. Připravili jsme sérii krátkých videí, která představila naši spolupráci s MCA ateliérem na vznikajících dokumentech, a to Strategii a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary.

Prezentace návrhu dokumentu vedoucím pracovníkům příslušných odborů MMKV / 12. 12. 2020

Prezentaci právě zpracovávaného dokumentu Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary, který pro naše město zpracovává MCA atelier Praha pod vedením paní docentky architekty Pavly Melkové společně s Kanceláří architektury města Karlovy Vary, si zpracovatele připravili pro vedoucí pracovníky příslušných odborů MMKV.

Veřejná diskuse a promítání filmu - KAM na MFF – film – architektura – veřejný prostor  / 1. 7. 2019

Jak může filmový festival přispět ke kvalitě veřejného prostoru Karlových Varů a jak může kvalitní veřejný prostor pomoci festivalu? Město Karlovy Kary se rozhodlo ve spolupráci s Kanceláří architektury města a MCA atelierem začít řešit kvalitu svých veřejných prostranství. Jaká jsou pojítka mezi mezinárodní filmovou událostí a každodenním životem města? Jak vnímají veřejný prostor Karlových Varů jeho návštěvníci a čím je filmový festival v očích místní veřejnosti? Veřejná diskuse bude hledat průsečíky možné spolupráce organizátorů festivalu, městské samosprávy a architektů.

Více informací a závěry diskuse najdete

Workshop s klíčovými odborníky / 18. 6. 2019

Cílem workshopu bylo získat maximum informací o území a životě ve Varech od každodenních přímých aktérů – vstupní informace pro formulování Strategie a přímá komunikace s aktéry jejich zapojení do procesu. MCA atelier se sešel se zástupci klíčových městských organizací.

Více informací a závěry workshopu najdete

Zabýváme se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem.
Náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

kontaktujte nás >

telefon kanceláře:  +420 353 151 480

telefon asistentka: +420 601 175 698 

e-mail: info@kamkv.cz

Pro odběr novinek a aktuálních akcí klikněte sem >

© Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o., 2018