Veřejné zakázky

Výzva – návrh revitalizace poboček městské knihovny v Karlových Varech v ul. Sedlecká a I.P. Pavlova – architektonická studie – platnost do 18. 12. 2023
27. 11. 2023

Výzva více zájemcům – zadavatelem veřejné zakázky je Statutární město Karlovy Vary. Více informací najdete na webu magistrátu města – tady. 

Smlouva o dílo na zpracování projektu Informační centrum Varšavská v Karlových Varech na pozemku parc. č. 2408 – platnost do 9. 12. 2023
24. 11. 2023

Navržení a zpracování architektonické studie Informační centrum Varšavská.

Smlouvu o dílo na akci: „Městský blok Kattenbeck – architektonická studie“ – platnost do 31. 10. 2023
26. 10. 2023

SMLOUVA O PREZENTACI V RÁMCI 18. ROČNÍKU FESTIVALU ARCHITECTURE WEEK PRAHA – platnost do 3. 10. 2023
18. 9. 2023

Objednávka projekční práce projektu „ SADY KARLA IV, KARLOVY VARY, REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ“ úprava vegetační části – platnost do 28. 9. 2023
7. 9. 2023

Územní studie sídelní zeleně – části I.A – Karlovy Vary – platnost do 21. 8. 2023
3. 8. 2023

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace – Architektonická studie městského bloku Kattenbeck v Karlových Varech – platnost do 13. 7. 2023
22. 6. 2023

Více informací najdete vpravo v záložce Dokumenty.

Objednávka vypracování hydrodynamického modelu proudění – Karlovy Vary – platnost do 2. 6. 2023
17. 5. 2023

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace – Architektonická studie Parkovacího domu Polská v Karlových Varech – platnost do 26. 5. 2023
9. 5. 2023

Více informací najdete vpravo v záložce Dokumenty.

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace – Architektonická studie Parkovacího domu u Galerie v Karlových Varech – platnost do 19. 5. 2023
2. 5. 2023

Více informací najdete vpravo v záložce Dokumenty.

Objednávka odborného poradenství pro sekci územního plánování Kanceláře architektury města Karlovy Vary – platnost do 20.4.2023
25. 4. 2023

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2022 – platnost do 25.2.2023
9. 2. 2023

Architektonicko-výtvarná soutěž o návrh: Pitný stojan před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech – platnost do 31. 3. 2023
2. 2. 2023

Předmětem výtvarné soutěže je návrh současného uměleckého díla, které bude důležitým akcentem při vstupu do architektonicky hodnotné budovy Vřídelní kolonády ze směru Divadelního náměstí a bude důstojně reprezentovat nejdůležitější pramen Karlových Varů. Pitný stojan bude umístěn v předpolí Vřídelní kolonády a bude sloužit jak běžným návštěvníkům, tak lázeňským pacientům pro předepsané pitné kúry, a to […]

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování ekonomických služeb – platnost do 15.2.2023
27. 1. 2023

Rekonstrukce Chebského mostu v Karlových Varech – architektonická studie – platnost do 15.1.2023
30. 12. 2022

Rekonstrukce Chebského mostu v Karlových Varech – architektonická studie – platnost do 15.1.2023
30. 12. 2022

Rekonstrukce Chebského mostu v Karlových Varech – architektonická studie – platnost do 15.1.2023
30. 12. 2022

Rekonstrukce Chebského mostu v Karlových Varech – architektonická studie – platnost do 15.1.2023
30. 12. 2022

Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. 2042.01.2018 Pronájmu prostor sloužících k podnikání – platnost do 15.2.2023
27. 12. 2022

Zpracování manuálu informačně-orientačního systému města Karlovy Vary – platnost do 15.12.2022
30. 11. 2022

Smlouva o dílo – Koncept implementačního plánu StrategieKV°2040 – platnost do 15. 11. 2022
1. 11. 2022

Více informací najdete v záložce Dokumenty. Zveřejnění  31.10.2022 Ukončení 15.11.2022 Stav – zadáno zhotoviteli

Výzva k podání nabídky – Manuál informačně-orientačního systému města Karlovy Vary – platnost do 30. 9. 2022
13. 9. 2022

Více informací najdete vpravo v záložce Dokumenty.

Výzva k podání nabídky – Architektonická studie rekonstrukce Chebského mostu v Karlových Varech – platnost do 2. 9. 2022
13. 8. 2022

Více informací najdete vpravo v záložce Dokumenty.

Návrh revitalizace lokality Petřín, Raisova v Karlových Varech – architektonická studie – platnost do 5. 8. 2022
22. 7. 2022

Smlouva o reklamě a propagaci v souvislosti výstavou: “Energie a civilizace” – platnost do 10.6.2022
25. 5. 2022

Smlouva o poskytování služeb ve věci přípravy a vypracování technických návrhů, testování, měření, analýz a kontroly návrhů, grafických a kresličských prací, zpracování odborných studií posudků, poradenské a konzultační činnosti – platnost do 10.6.2022
25. 5. 2022

Výzva k podání nabídky – zpracování architektonické studie revitalizace lokality Petřín, Raisova – platnost do 20. 5. 2022
26. 4. 2022

Více informací najdete vpravo v záložce Dokumenty.

Návrh interiéru nové pobočky infocentra v Karlových Varech – architektonická studie – platnost do 9.5.2022
24. 4. 2022

Smlouva o poskytování služeb ve věci analytické práce, pořizování a zpracování dat s prostorovými daty pro město Karlovy Vary – platnost do 31. 3. 2022
15. 3. 2022

Smlouva o poskytování služeb ve věci Inženýrské činnosti a související technické poradenství a Specializované návrhářské činnosti – platnost do 14. 2. 2022
28. 1. 2022

Smlouva o dílo na úklidové práce – platnost do 14. 2. 2022
26. 1. 2022

Dodatek č. 4 Caluma – Pronájem prostor sloužících k podnikání – platnost do 14. 2. 2022
26. 1. 2022

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování ekonomických služeb uzavřené dne 1. 2. 2019 – platnost do 14. 2. 2022
26. 1. 2022

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na akci “Územní studie lokality Staré vodárny v Karlových Varech” – platnost do 14. 2. 2022
14. 1. 2022

Smlouva o dílo a poskytnutí poradenství na akci “Ekonomická rozvaha pro rozvoj území Širšího centra” – platnost do 14. 2. 2022
14. 1. 2022

Smlouva o dílo na akci: „Dopravní řešení územní studie revitalizace širšího centra města Karlovy Vary TST“ – platnost do 14. 2. 2022
14. 1. 2022

Smlouva o dílo na akci: „Územní studie lokality Širšího centra v Karlových Varech“ – platnost do 14. 2. 2022
14. 1. 2022

Smlouva o dílo na akci: „Projektové práce – Úprava kolejiště a napojení na stávající koleje v žst. Karlovy Vary dolní nádraží“ – platnost do 14. 2. 2022
14. 1. 2022

Architektonická studie interiéru infocentra v Karlových Varech – platnost do 27. 1. 2022
4. 1. 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování architektonické studie interiéru nové pobočky městského infocentra. Hlavním důvodem pořízení studie je současná snaha vedení města zřídit pobočky infocentra na okrajích lázeňské zóny Karlových Varů. Současná pobočka karlovarského infocentra sídlí ve stavebně i kapacitně nevyhovujících prostorech v centru lázeňské zóny, a proto dojde k jejímu přestěhování, konkrétně do budovy Hlavní pošty.

Participace s občany jako součást zadání pro architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí Dr. M. Horákové – platnost do 14. 2. 2022
27. 12. 2021

Smlouva o poskytování konzultačních služeb ve vztahu k urbanistickým projektům města Karlovy Vary – MgA. Pavla Wiszczorová – platnost do 14. 2. 2022
27. 12. 2021

Smlouva o poskytování konzultačních služeb ve vztahu k urbanistickým projektům města Karlovy Vary – Dipl.-Ing. Petr Kropp – platnost do 14. 2. 2022
27. 12. 2021

Smlouva o poskytování konzultačních služeb ve vztahu ke strategickým projektům města Karlovy Vary, koordinace projektů celoměstského významu – Ing. Vladimír Tůma – platnost do 14. 2. 2022
27. 12. 2021

Objednávka vizualizací Divadelního korza a Vřídelní kolonády – ukončené
30. 6. 2021

Předmětem objednávky je 11 kusů perspektivních vizualizací Divadelního korza a Vřídelní kolonády dle zaslaných podkladů s možností úpravy směru pohledu.

Zpracování architektonické studie revitalizace objektu Vřídelní kolonády v Karlových Varech – ukončené
26. 5. 2021

Dílem se rozumí zpracování architektonické studie (dále jen “studie”) revitalizace objektu Vřídelní kolonády v Karlových Varech. Studie bude zpracována jako podklad pro rozhodování orgánů města a jako podklad pro vypracování investičního záměru k zadání projektových prací (dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele a pro provedení stavby). Rozsah a obsah studie je uveden v […]

Realizace webových stránek Kanceláře architektury města Karlovy Vary – ukončené
26. 5. 2021

Smlouva o poskytování služeb – ukončené
30. 4. 2021

Prováděcí dokumentace vegetačních úprav územního celku Císařské lázně – Sady Karla IV. – ukončené
22. 4. 2021

Dílem se rozumí zpracování prováděcí dokumentace vegetačních úprav okolí Císařských lázní a Sadů Karla IV. Dokumentace bude zpracována jako podklad pro rozhodování orgánů města a jako podklad pro vypracování investičního záměru k zadání projektových prací (dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele a pro provedení stavby). Rozsah a obsah prováděcí dokumentace […]

Územní studie lokality Staré vodárny v Karlových Varech – ukončené
6. 4. 2021

Cílem studie je prověřit a zpřesnit podmínky dané připravovaným územním plánem a vytvořit podklad pro řízený a cílený rozvoj území. Studie stanoví urbanistickou koncepci na základě předloženého zadání při zohlednění ekonomiky, etapizace a s ohledem na ochranu kulturních a civilizačních hodnot v tomto území.

Architektonická studie revitalizace ulice Kolmé v Karlových Varech – ukončené
16. 10. 2020

Cílem studie je prověřit a zpřesnit podmínky dané připravovaným územním plánem a vytvořit podklad pro řízený a cílený rozvoj území. Studie stanoví urbanistickou koncepci na základě předloženého zadání při zohlednění ekonomiky, etapizace a s ohledem na ochranu kulturních a civilizačních hodnot v tomto území.

Stavebně technický průzkum – vodárna Karlovy Vary – ukončené
8. 7. 2019

Ověřovací architektonická studie koncertního sálu a zázemí Karlovarského symfonického orchestru v budově bývalých Císařských lázní v Karlových Varech – ukončené
26. 6. 2019

Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary, Manuál tvorby veřejných prostranství města Karlovy Vary – ukončené
25. 6. 2019